Varsinais-Suomen liitto ja Valonia

Valonia on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus, joka toimii osana Varsinais-Suomen liittoa. Liiton ja Valonian tehtävänä on rakentaa hiilineutraalia, kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimivaa vastuullista maakuntaa. Organisaatiot ovat laatineet Varsinais-Suomelle kiertotalouden tiekartan ja ylläpitävät Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivustoa.

Liitto ja Valonia ovat aktiivisia hanketoimijoita, maakunnan edunvalvojia sekä alueellisen tiedon levittäjiä ja viestijöitä. Kiertotaloutta edistetään myös alueellisesti eri toimijoiden välillä järjestettävissä tilaisuuksissa, esimerkiksi luonnonvarafoorumissa. Maakuntakaavoituksella ja sen valmisteluun ja seurantaan liittyvällä tiedonkeruulla taas edistetään alueidenkäytön potentiaalia kiertotaloudelle.

Yhteystiedot:

Aleksis Klap
aleksis.klap(at)varsinais-suomi.fi

www.valonia.fi
www.varsinais-suomi.fi

Tutustu kiertotalouden Varsinais-Suomeen ja alueelliseen kiertotalouden tiekarttaan!