Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö, joka kouluttaa usean eri alan huippuosaajia. Meidät tunnistat sloganista #ExcellenceInAction. Turun ammattikorkeakoulu on olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Ensisijaisena tehtävänämme on tuottaa osaavia ammattilaisia Varsinais-Suomen työelämän kehittämiseen. Meillä on myös tärkeä rooli alueemme kilpailukyvyn ja elinvoiman rakentamisessa. Kiertotalous on yksi Turun AMK:n neljästä osaamiskärjestä.

Turun AMK:n Resurssitehokas liiketoiminta ‑tutkimusryhmä toimii Varsinais-Suomessa vahvana alueellisena kehittäjänä ja kouluttajana, jonka toiminnan keskiössä on tiivis opiskelija–yritys-yhteistyö. Tutkimusryhmä koordinoi Kiertotalous 2.0 ‑projektioppimisympäristöä. Käytännön esimerkkejä Turun AMK:n kiertotaloustyöstä ovat kaupungin puistopuista tehdyt huonekalut sekä aikaisemmin jätteeksi menneistä mainosbanderolleista tehdyt tuotteet.

Turun AMK on vahvasti mukana kehittämässä Topinpuiston alueesta kiertotalouskeskusta ja -verkostoa osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset ‑hanketta.

Yhteystiedot:

Piia Nurmi
piia.nurmi(at)turkuamk.fi

Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä

www.turkuamk.fi