Smart Chemistry Park® on bio- ja kiertotalouden innovaatioalusta ja klusteri kemian ja teknologian alalla toimiville start-upeille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Raision teollisuusalueella sijaitseva yrityspuisto on ainutlaatuinen konsepti, joka yhdistää yritykset ja korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Puistoon sijoittautuneet työskentelevät itsenäisesti kehittäen omia teknologioitaan ja liiketoimintaansa. Toiminta perustuu kuitenkin tiiviiseen yhteistyöhön ja siitä syntyvän lisäarvon hyödyntämiseen. Smart Chemistry Park tarjoaa laboratorio-, pilotointi- ja toimistotiloja. Verkostoon kuuluvat pääsevät osaksi laajaa julkisen sektorin, yliopistojen ja yritysten yhteistyöverkostoa, joka tukee kehitykseen ja kasvuun.

Smart Chemistry Parkin yritysten ydinosaaminen on kemia ja sen eri osa-alueet. Erityisosaamisellaan ne tarjoavat tuotteita ja teknologiaosaamista laajalle teollisuussektorille, esimerkiksi metalli-, energia-, paperi-, pakkaus-, rakennus- ja life science -aloille. Smart Chemistry Parkissa on myös konsultoivia yrityksiä, joiden osaaminen täydentää arvoketjua palveluilla, kuten kemikaaliturvallisuus ja immateriaalioikeudet.

Smart Chemistry Park tarjoaa teknologiayrityksille ”Smart Research” -toimintamallin avulla yhteistyömahdollisuuksia yliopistojen kanssa.  Myös Topinpuiston yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää palveluamme. Ota yhteyttä, mikäli tarvitset tuotekehityksen tueksi korkeakoulu-osaamista!

Yhteystiedot:

Linda Fröberg-Niemi
linda.froberg-niemi(at)turkusciencepark.com

www.smartchemistrypark.com