Lounavoima Oy

Lounavoima Oy on alueellinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Yhtiö rakennuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa tuotetaan kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa. Yhtiön omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy. Ekovoimalaitoksen käyttöönottoa suunnitellaan vuodenvaihteeksi 2020-2021.

Ekovoimalaitoksessa käytetään uudenaikaista arinatekniikkaa, joka täyttää myös tulevaisuuden tiukat päästövaatimukset. Laitos korvaa kaukolämmöntuotannossa fossiilisia polttoaineita, jolloin kasvihuonekaasupäästöt laskevat. Myös jätteen kuljetusten kasvihuonepäästöt laskevat.

Ekovoimalaitos muodostaa keskeisen osan kiertotalouden toteutumista Lounais-Suomessa. Kierrätyskelvottoman jätteen hyödyntäminen lähienergiaksi paikallisessa ekovoimalaitoksessa laskee asukkaiden jätehuoltomaksuja. Syntyvää säästöä voidaan käyttää kierrätyksen lisäämiseen.

Yhteystiedot

Petri Onikki

petri.onikki(at)lounavoima.fi