Kiertomaa Oy on Lounais-Suomen Jätehuollon ja Turun Kaupungin yhdessä omistama maa- ja kiviaineksia Turun Saramäen alueella käsittelevä, myyvä, vastaanottava ja välittävä yhtiö.

Kiertomaan tehtävänä on kehittää alueellista maa-ainesten hyötykäyttöä, edistää kiertotalouden toteutumista maa- ja kiviainesten saralla sekä tukea toiminnallaan kansallisen jätesuunnitelman toteutumista.

Toimintaa kehitetään yhdessä alueellisten sidosryhmien kanssa sekä olemalla mukana niin alueellisesti- kuin kansallisestikin merkittävän roolin saaneessa EU:n LIFE IP+ Circwaste-hankkeessa.

Yksi tärkeistä sidosryhmätekijöistä on Topinpuiston alue, jonka tiimoilta on tarkoitus saada uusiomaa-aineksien käyttöä sekä tietoisuutta niiden hyödyntämismahdollisuuksista entistä helpommin ja laajemman käyttäjäkunnan saataville.

Yhteystiedot:

Mia Hytti
mia.hytti(at)kiertomaa.fi

www.kiertomaa.fi