Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, tuottaa ja jalostaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa sekä siirtää ja toimittaa niitä energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) johtava pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum-konsernissa työskentelee noin 400 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Gasumin Topinpuiston biokaasulaitos Turussa palvelee biohajoavien jätteiden käsittelyssä, biokaasun tuotannossa ja kierrätyslannoitteiden valmistamisessa ja jakelussa. Gasum toteuttaa kiertotaloutta jalostamalla jätteistä valmistettua biokaasua ja tuomalla sen teollisuuden, maantieliikenteen ja kuluttajien käyttöön. Biokaasun tuotanto on kestävä ja kokonaisvaltainen tapa hyödyntää yrityksen tai yhteisön toiminnassa syntyvät biohajoavat jakeet. Biojätteistä valmistettu kaasu on 100-prosenttisesti kotimaista uusiutuvaa energiaa. Biokaasun tuotannossa sivutuotteena muodostuva mädätysjäännös sisältää arvokkaita ravinteita. Se voidaan siten hyödyntää kierrätyslannoitteena. Topinpuiston kiertotaloushankkeen yhteistyö eri toimijoiden kanssa tuo uusia yhteistyömahdollisuuksia ja edistää kestävää kehitystä.

Yhteystiedot:

Ari Suomilammi
ari.suomilammi(at)gasum.fi

www.gasum.fi