Topinpuisto

 

Turun yliopiston Tulevaisuustislaamo palvelee organisaatioita, joiden tavoitteena on kehittää ennakointitaitoja ja valmiuksiaan varautua muutoksiin toimintaympäristössä.

Lue lisää

Haluatko mukaan verkostoon? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Ekopartnerit Turku Oy:n tavoitteena on ohjata yritystoiminnan jätteet hyötykäyttöön ja minimoida jätteiden loppusijoittaminen.

Lue lisää

HUB Turku on kohtauspaikka eri alojen toimijoille ja opiskelijoille. Haluamme tuoda huipputyyppejä yhteen saman katon alle innovatiiviseen coworking-tilaan.

Lue lisää

Stena Recycling Oy:n Turun Kaivoasema-palveluyksikkö vastaanottaa ja käsittelee hiekanerotuskaivojen, rasvaerotuskaivojen, öljyerotuskaivojen ja sadevesikaivojen lietteet Turun alueelta ja lähikunnista.

Lue lisää

Gasum Oy on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä.

Lue lisää

Kiertomaan tehtävänä on kehittää alueellista maa-ainesten hyötykäyttöä.

Lue lisää

Kuusakoski Oy on pohjoisen Euroopan johtava teollisia kierrätyspalveluja tarjoava yritys.

Lue lisää

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tavoitteena on tehostaa materiaalien uudelleenkäyttöä, materiaalivirtojen tehokkaampaa tunnistamista sekä uusien tuotteiden, palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen kehittymistä.

Lue lisää

Lounavoima Oy on salolainen jätteestä energiaa tuottava yhtiö, jonka tehtävänä on järjestää lounaisen Suomen kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi. Yhtiön omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.

Lue lisää

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.

Lue lisää

Turku Science Park Oy:n tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin.

Lue lisää

Smart Chemistry Parkin yritysten ydinosaaminen on kemia ja sen eri osa-alueet.

Lue lisää

Turku on vireä Itämeren alueen kasvukeskus, jossa on monipuolinen elinkeinorakenne sekä korkealuokkainen koulutus-, palvelu- ja kulttuuritarjonta.

Lue lisää

Varsinais-Suomen liiton ja Valonian tavoitteena on rakentaa Varsinais-Suomesta kiertotalouden edelläkävijämaakunta.

Lue lisää

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminnan lähtökohtana on varmistaa kestävä hyvinvointi, vireä elinkeinoelämä ja vetovoimaiset maakunnat ja ympäristö.

Lue lisää

Turun Maisemointi valmistaa laadukkaat kasvualustat kaikkeen viherrakentamiseen, kotipihoilta aina infrarakentamiseen.

Lue lisää