Topinpuiston kiertotalousverkoston yhteistyökumppanit

Haluatko mukaan verkostoon? Ota yhteyttä!

Bastu kuudennen aallon talouden ja alustatalouden mahdollistaja.

Ekopartnerit Turku Oy:n tavoitteena on ohjata yritystoiminnan jätteet hyötykäyttöön ja minimoida jätteiden loppusijoittaminen.

Gasum Oy on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä.

HUB Turku on kohtauspaikka eri alojen toimijoille ja opiskelijoille. Haluamme tuoda huipputyyppejä yhteen saman katon alle innovatiiviseen coworking- ja makerspace -tilaan.

Kaivoasema Oy vastaanottaa ja käsittelee hiekanerotuskaivojen, rasvaerotuskaivojen, öljyerotuskaivojen ja sadevesikaivojen lietteet Turun alueelta ja lähikunnista.

Kiertomaan tehtävänä on kehittää alueellista maa-ainesten hyötykäyttöä.

Kuusakoski Oy on pohjoisen Euroopan johtava teollisia kierrätyspalveluja tarjoava yritys.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tavoitteena on tehostaa materiaalien uudelleenkäyttöä, materiaalivirtojen tehokkaampaa tunnistamista sekä uusien tuotteiden, palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen kehittymistä.

Lounavoima Oy rakennuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa tuotetaan kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa jo vuonna 2020. Yhtiön omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.

Molok Oy on kotimainen jätehuollon ja kierrätyksen edelläkävijä, jonka tuotteita käytetään yli 40 maassa. Ideamme perustuu nykyaikaisuuteen, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja tehokkuuteen.

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.

Turku Science Park Oy:n tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin.

Smart Chemistry Parkin yritysten ydinosaaminen on kemia ja sen eri osa-alueet.

Turku on vireä Itämeren alueen kasvukeskus, jossa on monipuolinen elinkeinorakenne sekä korkealuokkainen koulutus-, palvelu- ja kulttuuritarjonta.

Varsinais-Suomen liiton ja Valonian tavoitteena on rakentaa Varsinais-Suomesta kiertotalouden edelläkävijämaakunta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminnan lähtökohtana on varmistaa kestävä hyvinvointi, vireä elinkeinoelämä ja vetovoimaiset maakunnat ja ympäristö.

Turun Maisemointi valmistaa laadukkaat kasvualustat kaikkeen
viherrakentamiseen, kotipihoilta aina infrarakentamiseen.