Topinpuisto

 
 

Vierailu Topinpuistossa toi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja TE-toimistolle ajankohtaista tietoa alueen kiertotalousyrityksistä

10.10.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuiston kiertotalousverkostossa on mukana Turun kehätien varrella sijaitsevan Topinpuiston yritysalueen lisäksi lukuisia muita Turun seudun organisaatioita. Toimijat edistävät kiertotaloutta ja kestävää kehitystä sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto vierailivat elokuun lopulla Lounais-Suomen Jätehuollon tiloissa vierailukeskus Kahmarissa sekä Gasumin biokaasulaitoksella.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on ollut jo pitkään Topinpuiston kiertotalousverkoston jäsen ja mukana luomassa verkoston strategiaa vuosille 2018–2025. Topinpuiston strategian kulmakiviä ovat tarvelähtöinen ja avoin yhteistyö sekä kiertotalousosaamisen lisääminen oppimisen ja kokeilujen kautta. ELY-keskukselle vierailu Topinpuistossa toi ajankohtaista tietoa alueen kiertotalousyritysten kuulumisista.

– Topinpuiston kiertotalousverkostoon kuuluminen on hyvä keino pysyä selvillä siitä, millaisia yritysmaailman tarpeet kiertotalouden kehittämisen osalta ovat. Samalla kuullaan, millaisia tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia alueemme kiertotalousyrityksillä on, kertoo Pekka Salminen Varsinais-Suomen ELY:stä.

Kehitysaskelia ja synergiaa

Vierailulla oli mukana henkilökuntaa organisaatioiden eri osastoilta. Aiheita käsiteltiin laajasti Topinpuiston alueen hulevesien ja päästöjen hallinnasta Lounais-Suomen Jätehuollon tuleviin suurempiin hankkeisiin, kuten uuteen lajitteluasemaan ja poistotekstiilin jalostuslaitokseen.

Laitospäällikkö Ossi Lehtosen johdolla vierailijat tutustuivat myös Topinpuistossa sijaitsevaan Gasumin biokaasulaitokseen, ja näin päästiin kurkistamaan useamman Topinpuiston yrityksen toimintaan. Lehtonen kertoi vieraille laitoksen toiminnasta ja valmistuneista laajennuksista, joilla on voitu esimerkiksi tehostaa jätevesien käsittelyä.

Vierailun lopuksi jalkauduttiin Topinojan jätekeskukseen, jossa Lounais-Suomen Jätehuollon tuotantojohtaja Jyri Metsänranta kertoi alueen toiminnoista ja siitä, miten jätehuolto on kehittynyt viime vuosikymmenien aikana. Esimerkiksi Salon Korvenmäkeen vuonna 2021 valmistuneen ekovoimalaitoksen ansiosta kotitalouksien polttokelpoinen jäte voidaan hyödyntää paikallisesti.

Kiertotalousyritysten keskittäminen yhteiselle alueelle edistää yritysten välistä yhteistyötä ja materiaalikiertoa. Muiden kiertotaloustoimijoiden läheisyys ja säännöllinen yhteydenpito luovat mahdollisuuksia yhteiselle kehitystyölle kiertotalouden edistämiseksi.

– Topinpuisto on seudullisesti keskeinen kokonaisuus, jossa kiertotalousyritykset tuottavat lisäarvoa toisilleen. Kiertotalouden keskittäminen luo hyviä synergioita, lisää ELY-keskuksen Pekka Salminen.

Seuraavaksi Topinpuiston aluekehityksessä ovat vuorossa Turun kaupungin toteuttamat uudet liikennejärjestelyt sekä alueen sisäiset kulkuväylät, joilla mahdollistetaan asioinnin sujuvuus niin nykyisen jätekeskuksen kuin uuden lajitteluaseman alueelle. Alueen ja kiertotalouden kehitystä tukee aktiivinen yhteistyöverkosto.

 

Muihin Topinpuiston kiertotalousverkoston jäseniin voit tutustua tästä: Verkosto – Topinpuisto

 

 

Uutinen

25.3.2024

Topinpuiston uutiskirje 1/2024

Topinpuiston uutiskirje kokoaa yhteen Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ajankohtaiset uutiset ja puheenvuorot. Aiheina tällä kertaa mm. Kevään Topinpuisto-päivässä Osaajat tekevät kiertotaloudesta totta! Mikä...

Lue lisää

 

Uutinen

11.3.2024

Osaajat tekevät kiertotaloudesta totta – tervetuloa Topinpuisto-päivään 19.4.2024!

Kevään 2024 Topinpuisto-päivässä keskustellaan tuttuun tapaan ajankohtaisista kiertotalouden puheenaiheista! Päivän teemana ovat kiertotalouden osaajat. Kestävä tulevaisuus tarvitsee kiertotaloutta ja yrityksissä...

Lue lisää

 

Puheenvuoro

13.2.2024 | Jenni Kaustinen, Design Kaje

Innovaatioita jätekasoista: kiertotaloustoimijoiden yhteistyö luo kestävää tulevaisuutta

Usein kuluttajana tuntuu vaikealta tehdä ekologisia ja kiertotalouden mukaisia valintoja, vaikka haluaisikin: massatuotantoa sekä pikamuotia on niin paljon ja helposti...

Lue lisää