Topinpuisto

 
 

Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

17.5.2023

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa osallistetaan yrityksiä uudelleenkäytön kehittämiseen ja kokeillaan uudenlaista yhteisvastaanottoa. Maaliskuuhun 2025 jatkuva hanke on Euroopan unionin osarahoittama. 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran vastaanoton ja käsittelyn laajentaminen alueelliseksi yhteistyöverkostoksi. Vakiintunut uudelleenkäyttötoiminta on tällä hetkellä pitkälti kolmannen sektorin vastuulla, ja toiminnan valtavirtaistamiseksi ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi mukaan tarvitaan uusia liiketoimintaideoita kehittäviä alueen yrityksiä ja julkisia toimijoita. 

– Nyt alkavan hankkeen tavoitteena on, että jatkossa alueen yrityksillä ja yhteisöillä on laajemmat mahdollisuudet saada käyttöönsä uudelleenkäyttöön soveltuvia materiaaleja ja löytää hyödyllisiä kumppanuuksia. Kiertotaloudessa ja second-hand-markkinoilla on valtavasti vielä hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia, arvioi Lounais-Suomen Jätehuollon tutkimus- ja kehityspäällikkö Miia Jylhä.

Yrityksiä kannustetaan mukaan uudelleenkäytön toimintamallien kehittämiseen

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä uudelleenkäytön edistämiseksi ovat mm. uudelleenkäyttökelpoisen tavaran ja jätteen yhteisvastaanottopilotti, uusien materiaalien arvoketjujen kokeilut ja yritysten osallistaminen uudelleenkäytön toimintamallien kehittämiseen työpajoissa. Hyviä kokemuksia yhteiskehittämisestä on saatu mm. CircHubs 2 -hankkeesta, jossa luotiin konsepti ”kiertotalousmyymälän” toteuttamiselle.

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen yhteistyöhön houkutellaan mukaan niitä alueen yrityksiä, jotka haluavat kehittää omaa liiketoimintaansa uudelleenkäyttömarkkinoilla ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tavaran vastaanotolle ja uudelleenkäyttöön ohjaukselle tarvitaan pysyviä uudelleenkäytön toimintamalleja, jotka tukevat yrityksiä ja muita alueen toimijoita myös jatkossa.

Konkretiaa uudelleenkäytön edistämiseen uudesta vastaanottopalvelusta

Toimintamallien kehittämistä tukee uudelleenkäyttökelpoisen tavaran ja jätteen yhteisvastaanottopilotti. Uudelleenkäyttökelpoisen tavaran vastaanotto avautuu alueen asukkaille kesäkuussa Topinpuistoon Topinojan jätekeskuksen yhteyteen. Asukkaat voivat tuoda sekä uudelleenkäyttöön sopivat tavarat että lajitteluasemalle kierrätykseen ja energiaksi toimitettavat jätteet samaan osoitteeseen.

Aluksi pilotissa otetaan vastaan Turun Ekotorin arvioimana sellaista uudelleenkäyttökelpoista tavaraa, joka soveltuu myytäväksi Ekotorin myymälöissä. Hankkeen aikana kutsutaan yrityksiä pilotoimaan uusia arvoketjuja ja sopivien yhteistyökumppanien löytyessä vastaanottoa voidaan laajentaa myös muihin uudelleenkäyttöön ohjattaviin materiaaleihin. Pilotoinnin aikana kerätään tietoa uudelleenkäyttöön valmisteltavan materiaalin koostumuksesta ja ominaisuuksista sekä yritysten tarpeista.

Lue lisää hankesivulta: Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tavoitteena on edistää alueellista uudelleenkäyttöä.

 

Tapahtuma

28.8.2023

Arvoketjut ja uudelleenkäyttö – tervetuloa Topinpuisto-päivään 22.9.2023!

Syksyn 2023 Topinpuisto-päivässä keskustellaan tuttuun tapaan ajankohtaisista kiertotalouden puheenaiheista! Päivän teemana ovat Arvoketjut ja uudelleenkäyttö.  Miten suunnittelu mahdollistaa elinkaaren pidentämisen...

Lue lisää

 

Uutinen

19.6.2023

Topinpuiston uutiskirje 2/2023

Topinpuiston uutiskirje kokoaa yhteen Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ajankohtaiset uutiset ja puheenvuorot. Aiheina tällä kertaa Betonin hiilensidontaominaisuuksia tutkittiin Betoniteollisuuden CO2ncrete Solution -hankkeen Topinpuistoon...

Lue lisää

 

Uutinen

25.5.2023 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuiston tutkimuspilotti toi arvokasta tietoa betonin hiilensidontaominaisuuksista

Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa toteutetussa pilotissa tutkittiin parhaita olosuhteita kierrätysbetonimurskeen hiilensidontaominaisuuksien optimoimiseksi. Betonin hiiltä ilmakehästä sitova ominaisuus eli karbonatisoituminen kompensoi betonin valmistuksesta...

Lue lisää