Topinpuisto

 
 

Topinpuiston savikoiden koestabilointi käynnistyi – tavoitteena löytää vähäpäästöisiä ratkaisuja laajennusalueiden esirakentamiseen

7.3.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuiston kiertotalouskeskuksen asemakaavassa esitetyt uudet laajennusalueet sijaitsevat paksuhkon ja kokoon painuvan savikerroksen päällä. Selvitysten mukaan jo laajennusalueiden suunnitteluvaiheessa tulee ottaa hyvin huomioon saven stabilointi sekä tarvittavat pohjanvahvistukset ja kevennysrakenteet. Alueiden esirakentamistoimenpiteiden selvittämiseksi Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on aloittanut koetoiminnan, jonka tavoitteena on löytää sementin korvaavia tai sen käyttöä vähentäviä uusia sideaineita savikoiden stabiloinnissa.

Topinpuiston laajennusalueiden koestabilointi alkoi maanantaina 28.2.2022. Urakassa toteutetaan koerakenteena noin 400 neliömetrin alueelle syvästabilointi pilaristabilointitekniikalla. Tavoitteena on löytää stabiloinnissa runsaasti päästöjä aiheuttavan sementin korvaavia ja sementin käyttöä vähentäviä sideaineyhdistelmiä.

—Topinpuistoon rakennettavan uuden lajitteluaseman rakennuspohjien savien lujittamisessa tullaan tarvitsemaan mittavia määriä sideaineita. Koestabiloinnin tarkoituksena on löytää vähäpäästöisiä ratkaisuja savialueiden rakentamiseen. Testaamme myös uusien sideaineiden soveltuvuutta käytössä oleviin stabilointilaitteistoihin sekä tuotantolaitoksen ja työmaan välistä logistiikkaa, kertoo LSJH:n rakennuttaja Mira Järvinen.

Sideaineet ovat osittain jalostettu tuhka- ja kuonapohjaisista jätejakeista ja ne sisältävät pieniä määriä haitta-ainepitoisuuksia. Koerakenteessa tutkitaan myös näiden haitta-aineiden kulkeutumista maaperässä. Sideaineiden ympäristöturvallisuus varmistetaan koealueella ja sen ympäristössä tehtävillä seurantamittauksilla.

—Haluamme edistää uusien kiertotalouslähtöisten materiaalien pääsyä sideainemarkkinoille. Potentiaalisia hyötykäyttökohteita on lukuisia ja LSJH:lla on todellinen tarve löytää ympäristön ja talouden kannalta parhaat ratkaisut tulevia rakennushankkeita varten, jatkaa Järvinen.

Koestabiloinnissa käytettävät sideaineet on ennakkotestattu laboratorio-olosuhteissa osana CircVol-hanketta vuoden 2020 aikana. Selvitettyjä stabilointireseptejä päästää nyt kokeilemaan työmaaolosuhteissa. Koestabilointi toteutetaan Lounais-Suomen AVI:n koetoimintaluvalla. Koetoiminnan asiantuntijakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy ja urakan toteuttaa YIT Suomi Oy. Urakka toteutetaan arkisin Topinojan jätekeskuksen aukioloaikoina noin kolmen viikon aikana.

Lisätietoja koetoiminnasta

Mira Järvinen, Lounais-Suomen Jätehuolto, 040 487 7582

Tommi Itkonen, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, 040 867 0170

Lue lisää

https://www.topinpuisto.fi/uutinen/savikoiden-esirakentamista-uusiomateriaaleilla-kokeillaan-topinpuistossa/

https://www.topinpuisto.fi/uutinen/topinpuiston-asemakaava-lainvoimainen-alueelle-uusia-kiertotalouden-toimintoja-ja-jopa-500-uutta-tyopaikkaa/

 

Uutinen

17.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Restatopille sparrauksesta uusia näkökulmia kiertotalouden mukaisten palveluiden kehittämiseen

Restatop on julkisia tiloja suunnitteleva ja kalustava sekä kalusteita maahantuova turkulainen perheyritys. Yritys on toiminut alalla jo kolme vuosikymmentä, ja...

Lue lisää

 

Uutinen

13.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuisto sai tunnustusta kiertotalouden yhteistyöalustana

Topinpuisto on valittu esimerkiksi Interreg Europe Policy Learning Platform -tietokantaan, joka kokoaa kansalaisia, alueita ja taloutta hyödyttäviä parhaita käytäntöjä ympäri...

Lue lisää

 

Tapahtuma

19.4.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan menestyksen salaisuus? Miten toimii Vaasassa...

Lue lisää