Topinpuisto

 
 

Topinpuiston koestabilointihankkeessa löydettiin vähäpäästöisiä ratkaisuja laajennusalueiden esirakentamiseen

12.1.2023 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuisto on Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Turun kaupungin kiertotalousalue, jonne tulee lähivuosina keskittymään monia kiertotalouden toimintoja. Tulevat laajennusalueet sijaitsevat painuvilla savialueilla, jotka vaativat painumien hallintaan ja stabiliteetin varmistamiseen kohdistuvia esirakentamistoimenpiteitä. LSJH toteutti alueella koestabiloinnin käyttäen uusiomateriaalipohjaisia sideaineita. 

Lounais-Suomen Jätehuollolla on edessään lukuisia rakennushankkeita, kuten uusi lajitteluasema, jonka rakennuspohjien savien lujittamisessa tullaan tarvitsemaan mittavia määriä sideaineita.  

Yhtiö on asettanut tavoitteen toimialueensa jätehuollon päästöjen vähentämiseksi viidenneksellä vuoteen 2025 mennessä, joten muun toiminnan ohella huomioidaan rakentamisen aiheuttamat päästöt. Vähähiilinen rakentaminen on myös kansallinen tavoite, sillä kolmasosa Suomen hiilidioksidipäästöistä on peräisin rakentamisesta ja rakennuksista. Päästöjä vähentävien tavoitteiden saavuttaminen vaatii uusia keinoja esirakentamisesta alkaen. Koehankkeen tavoitteena oli löytää runsaasti päästöjä aiheuttavan sementin korvaavia ja sementin käyttöä vähentäviä sideaineyhdistelmiä. 

Uusiosideaineina testattiin sivuvirta- ja jätepohjaisia materiaaleja

Koestabiloinnissa käytettävät sideaineet testattiin ennakkoon laboratorio-olosuhteissa osana CircVol-hanketta vuoden 2020 aikana. Sideaineseosten raaka-aineet koostuivat suurelta osin sivuvirta- ja jätepohjaisista materiaaleista, kuten teollisuuden tuhkasta tai kuonasta. Materiaalien toimittajina olivat Oy Nordkalk Ab sekä Kaukaan Voima Oy.

Selvitettyjä stabilointireseptejä päästiin keväällä 2022 kokeilemaan työmaaolosuhteissa. Koestabilointi toteutettiin Etelä-Suomen Aluehallintoviraston koetoimintaluvalla. Urakassa toteutettiin koerakenteena noin 400 neliömetrin alueelle syvästabilointi pilaristabilointitekniikalla käyttäen viittä eri uusiosideainetta. 

Uusiosideaineiden käytöllä voidaan vähentää maamassojen stabiloinnista aiheutuvia päästöjä 

Pilareiden lujittumista seurattiin laadunvalvontakairauksilla pilareiden valmistumisen jälkeen sekä kuivumisen aikana. Valvontakairausten tulosten perusteella kaikki koestabiloinnissa käytetyt uusiosideaineet todettiin sopiviksi Topinpuiston saven pilaristabilointiin. Tutkimuksessa todettiin myös, että uusiosidemateriaalit ovat tuotantopäästöiltään pienempiä sekä kustannuksiltaan edullisempia verrattuna tavanomaisiin sideaineisiin.  

Koehankkeen ympäristövaikutuksia seurattiin muun muassa ottamalla pohja- ja pintavesinäytteet Topinojasta sekä näytteitä pilareita ympäröivästä maasta ennen koetoimintaa ja sen jälkeen. Kaikkien koetoiminnassa käytettyjen sideaineiden vaikutukset stabiloituja pilareita ympäröivään saveen sekä pinta- ja pohjaveteen jäivät vähäisiksi. 

Koestabiloinnin loppuraportti ja sen liitteet ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä sideainemitoitusten suunnittelun tukena. Koetoiminnan asiantuntijakonsulttina toimi Ramboll Finland Oy ja urakan toteutti YIT Suomi Oy. 

Lataa loppuraportti tästä: Koetoiminnan loppuraportointi ja liitteet

Lisätietoa tuloksista

Mira Järvinen, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, 040 487 7582 

Tommi Itkonen, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, 040 867 0170 

Stabilointikone työssään.

 

 

Uutinen

27.1.2023 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Gasumin innovaatiokilpailu GasumHackathon käynnistyi

Gasum etsii avoimen GasumHackathon-innovaatiokilpailun kautta ratkaisuja ja kumppaneita biokaasulaitoksilla sivuvirtana syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseen.

Lue lisää

 

Uutinen

16.12.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuiston uutiskirje 3/2022

Topinpuiston uutiskirje kokoaa yhteen Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ajankohtaiset uutiset ja puheenvuorot. Aiheina tällä kertaa mm. Miten keraamijäte saataisiin kiertoon? Kuka kuvasi...

Lue lisää

 

Uutinen

10.10.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Vierailu Topinpuistossa toi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja TE-toimistolle ajankohtaista tietoa alueen kiertotalousyrityksistä

Topinpuiston kiertotalousverkostossa on mukana Turun kehätien varrella sijaitsevan Topinpuiston yritysalueen lisäksi lukuisia muita Turun seudun organisaatioita. Toimijat edistävät kiertotaloutta ja...

Lue lisää