Topinpuisto

 
 

Topinpuiston asemakaava lainvoimainen – alueelle uusia kiertotalouden toimintoja ja jopa 500 uutta työpaikkaa

22.3.2021 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuiston uusi asemakaava vauhdittaa alueen kehittymistä ja mahdollistaa kasvojenkohotuksen sekä uusien yritysten sijoittumisen. Muutokset voisivat tuoda alueelle jopa 500 uutta kiertotalouden työpaikkaa. Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) aloitteesta muutettu asemakaava mahdollistaa muun muassa uuden asukkaita palvelevan lajitteluaseman rakentamisen Topinpuiston ykköspaikalle kehätien kupeeseen.

–Topinpuiston kiertotalouskeskuksen alueen käytettävyys paranee huomattavasti uuden asemakaavan myötä. Kaava mahdollistaa uudisalueet ja uudet toimipisteet kiertotalousyrityksille. Tonttijakojen selkeyttäminen taas helpottaa alueen yritysten maa-alueiden hallintaa sekä toiminnan luvittamista, kertoo Turun kaupungin kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski.

Eteläkosken mukaan alueen käytettävyyden parantaminen voisi tuoda laskennallisesti jopa 400–500 uutta työpaikkaa. Kyseessä on varovainen arvio, joka on tuotettu vertailemalla Topinpuistoa muihin teollisuusalueisiin Turussa.

Kaavoitushanke käynnistettiin, koska nykyinen asemakaava ja tonttijako eivät täysin vastaa alueen tulevaisuuden kiertotalouteen nojaavan liiketoiminnan käyttötarpeita.

Tulevaisuudessa Topinpuistossa sijaitsee yhä enemmän kiertotalouden toimintoja, kuten LSJH:n poistotekstiilin jalostuslaitos. Kuva: Havainnekuva / Sigge arkkitehdit.

Asemakaava huomioi uudet alueelle suunnitellut laitokset ja toiminnot

Topinpuistoa on suunniteltu yritysyhteistyössä jo vuosia. Kiertotalouskeskus muodostuu alueella sijaitsevien yritysten käsittelemien materiaali-, vesi- ja energiavirtojen hyödyntämisen ympärille. Topinpuisto toimii samalla kiertotalouden mahdollistajana sekä alustana yhteishankkeille ja kokeiluille.

Kaavassa ennakoidaan alueelle tulevaisuudessa sijoittuvia uusia toimintoja, kuten esimerkiksi poistotekstiilin jalostuslaitosta, jonka toimintaa LSJH pilotoi jo tulevana kesänä Paimiossa.

Lounais-Suomen Jätehuollon tarkoituksena on siirtää asukkaita ja pienyrityksiä palveleva yhdyskuntajätteiden lajitteluasema paremmin saavutettavaan paikkaan kehätien varteen vuoden 2022 aikana. Modernin lajitteluaseman suunnittelu on jo käynnistynyt.

Topinpuisto sijaitsee Turun vilkkaimmin liikennöidyn E18-kehätien varrella, josta on hyvät yhteydet lähiseuduille ja muualle Suomeen. Eteläkosken mukaan asemakaavan mahdollistamien muutosten jälkeen Topinpuisto ei voi juurikaan fyysisesti laajentua, mutta yritysyhteistyötä voidaan syventää yli kaavarajojen esimerkiksi Metsämäen ja Orikedon nykyisten teollisuusalueiden suuntaan.

Myös mahdolliset onnettomuusriskit asutuksen ja E18-tien suuntaan on huomioitu.

–Valitettavasti vanhan kaatopaikan virkistyskäytön kehittäminen siirtyy pidemmälle tulevaisuuteen, koska sen maisemointi kestää vielä kymmenenkin vuotta, Eteläkoski tarkentaa.

Turun kaupungin kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski ja ilmastojohtaja Risto Veivo

Turun kaupunki näkee Topinpuiston ilmastotavoitteita ja koko Varsinais-Suomen kehitystä tukevana alueena

Topinpuiston ja alueen liiketoiminnan kehittyminen tukee muun muassa Turun kaupungin ilmastotavoitteita, mutta vaikutuksia on myös laajemmin.

–Turku on puolittanut päästönsä vuoden 1990 tasosta. Jotta ilmastotavoitteet saavutetaan, tulee päästöt puolittaa vielä nykyisestä vuoteen 2029 mennessä. Kiertotalous on tässä työssä keskeisessä asemassa ja Topinpuisto merkittävä yksittäinen tekijä. Näemme, että Topinpuistossa on mahdollisuus vauhdittaa kaupunkiseudun kiertotalouden kehitystoimintaa kokoamalla alan yrityksiä samalla alueelle ja samalla palvella asukkaita entistä paremmin, sanoo Turun kaupungin ilmastojohtaja Risto Veivo.

Topinpuiston tavoitteena on edistää kiertotalouden liiketoimintaa yhdessä kaupunkiseudun ja alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa.

–Kiertotalous syntyy yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Topinpuisto tulee nähdä vahvasti seudullisena, koko Varsinais-Suomen kehitystä tukevana hankkeena, Veivo jatkaa.


Topinpuiston kaavan virallinen kuulutus löytyy Turun kaupungin sivuilta: https://www.turku.fi/kuulutukset

 

 

Uutinen

17.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Restatopille sparrauksesta uusia näkökulmia kiertotalouden mukaisten palveluiden kehittämiseen

Restatop on julkisia tiloja suunnitteleva ja kalustava sekä kalusteita maahantuova turkulainen perheyritys. Yritys on toiminut alalla jo kolme vuosikymmentä, ja...

Lue lisää

 

Uutinen

13.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuisto sai tunnustusta kiertotalouden yhteistyöalustana

Topinpuisto on valittu esimerkiksi Interreg Europe Policy Learning Platform -tietokantaan, joka kokoaa kansalaisia, alueita ja taloutta hyödyttäviä parhaita käytäntöjä ympäri...

Lue lisää

 

Tapahtuma

19.4.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan menestyksen salaisuus? Miten toimii Vaasassa...

Lue lisää