Topinpuisto

 
 

Topinpuistolle rakennettiin alueen ilmastotyötä ohjaava Ilmastopolku

25.1.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laadittiin ilmastopolku, joka tarjoaa toimenpide-ehdotuksia alueen ilmastotyöhön. Ilmastopolkua seuraamalla Topinpuiston yritykset voivat vähentää alueella syntyviä päästöjä muun muassa energiankäytössä ja logistiikassa. Samalla vastataan Turun kaupungin kunnianhimoiseen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Ilmastopolun rakentamiseen osallistuivat kaikki Topinpuiston alueella sijaitsevat yritykset.

Topinpuiston kiertotalouskeskuksen tuore Ilmastopolku listaa toimenpiteitä, joiden avulla alueella syntyviä päästöjä voidaan vähentää ja sitoa vaiheittain vuoteen 2035 mennessä. Topinpuisto on kiertotalouteen keskittynyt yritysalue, jossa sijaitsee erilaisia jätehuollon ja kiertotalouden palveluja, kuten esimerkiksi yritysjätteiden käsittelyä, lajitteluasema ja biokaasulaitos.

Ilmastopolun rakentaminen aloitettiin tunnistamalla jo olemassa olevia päästölähteitä ja hiilinieluja. Lähtötason määrittelyn jälkeen asetettiin sopivat ilmastotavoitteet ja tunnistettiin tavoitteiden saavuttamiseen sopivia toimenpiteitä.

– Selvitimme aluksi Topinpuiston ilmastoasioiden nykytilannetta. Nyt tiedämme esimerkiksi, ovatko yritykset jo laskeneet omia hiilijalanjälkiään ja mitä sähköä tällä hetkellä alueella on käytössä, kertoo Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) projektisuunnittelija Lassi Leinonen.

Päästöjä voidaan vähentää muun muassa hiilineutraalilla energialla

Topinpuiston Ilmastopolku ehdottaa jatkoon erilaisia mahdollisia toimenpiteitä, joilla alue voisi tulevaisuudessa vähentää päästöjään. Toimenpiteitä on niin lyhyelle kuin pitkällekin aikavälille.

– Lyhyellä aikavälillä on tärkeää määritellä kaikkien alueen toimijoiden hiilijalanjäljet, jotta saamme yhä tarkemman kuvan päästölähteistä. LSJH otti jo hiljattain ensiaskeleensa ilmastopolulla, kun laskimme yhtiömme toiminnan hiilijalanjäljen. Tuloksia LSJH:n laskennasta on odotettavissa kuluvan kevään aikana, Leinonen sanoo.

Pidemmällä tulevaisuudessa voitaisiin siirtyä täysin hiilineutraalin energian ja logistiikan hankintaan, lisätä hiilinieluja sekä kompensoida päästöt, joiden syntymistä ei voida välttää.

– Kiertotalous ja ilmastotavoitteet otetaan vahvasti huomioon esimerkiksi Topinpuiston uudisalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa. LSJH suunnittelee alueelle muun muassa uutta asukkaita palvelevaa lajitteluasemaa sekä poistotekstiilin jalostuslaitosta, Leinonen jatkaa.

Ilmastopolun rakentaminen käynnistettiin Turun kaupungin aloitteesta ja sillä pyritään vastaamaan kaupungin tavoitteeseen olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Topinpuiston uudisalueiden kehittämisen mahdollistava asemakaava tuli lainvoimaiseksi keväällä 2021.

Hyvät käytännöt ja onnistumiset jaetaan Topinpuiston verkostossa

Ilmastopolkua työstettiin alusta asti yhdessä alueella toimivien yritysten kesken. Alueella toimivat yritykset ovat kaikki kiertotalouden ja jätehuollon osaajia. Mukana Ilmastopolkua rakentamassa olivat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Gasum Oy, Kuusakoski Oy, Ekopartnerit Turku Oy, Stena Recycling Oy (Kaivoasema), Kiertomaa Oy ja Turun Maisemointi Oy.

Ilmastopolun laatimisen lisäksi Topinpuiston yritykset tekevät itsenäisesti omaa ilmastotyötään. Hyvät käytännöt ja onnistumiset jaetaan verkoston kesken muun muassa kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä Topinpuisto-päivässä.

– Topinpuistossa on jo paljon kokemusta kiertotalouden yritysten välisestä yhteistyöstä. Tuore Ilmastopolku tarjoaa uutta tekemistä päästöjen vähentämisen ja ilmastotyön näkökulmasta, Leinonen toteaa.

Topinpuiston ilmastopolku on luettavissa täällä.

Lisätietoja

Lassi Leinonen
projektisuunnittelija, Lounais-Suomen Jätehuolto
puh. 040 708 1711
lassi.leinonen@lsjh.fi

 

Uutinen

17.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Restatopille sparrauksesta uusia näkökulmia kiertotalouden mukaisten palveluiden kehittämiseen

Restatop on julkisia tiloja suunnitteleva ja kalustava sekä kalusteita maahantuova turkulainen perheyritys. Yritys on toiminut alalla jo kolme vuosikymmentä, ja...

Lue lisää

 

Uutinen

13.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuisto sai tunnustusta kiertotalouden yhteistyöalustana

Topinpuisto on valittu esimerkiksi Interreg Europe Policy Learning Platform -tietokantaan, joka kokoaa kansalaisia, alueita ja taloutta hyödyttäviä parhaita käytäntöjä ympäri...

Lue lisää

 

Tapahtuma

19.4.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan menestyksen salaisuus? Miten toimii Vaasassa...

Lue lisää