Topinpuisto

 
 

Polttokelpoinen jäte välivarastoon kallion suojaan

11.1.2018 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy rakentaa Topinojan jätekeskukseen varastoa polttokelpoiselle jätteelle. Välivarastotilaa on louhittu alueen lounaisosassa olevaan kallioon. Kallioseinät rajaavat aluetta kolmesta suunnasta muodostaen näköesteen ja auttaen jätteiden varastointiin liittyvien ympäristöhaittojen torjunnassa.

Tasaiseksi louhitun kallioperustan päälle rakennetaan varastokentän pohjarakenteet ja jätteiden varastotilan rajaamisessa käytettävät betonimuurit. Louhinnasta saatua kiviainesta hyödynnetään varaston läheisyyteen rakennettavien varastokenttien rakennekerroksissa ja muussa lähialueella tapahtuvassa rakentamisessa. Kalliovaraston valumavedet johdetaan jätekeskuksen vesienhallintajärjestelmän ja kaupungin viemäriverkoston kautta edelleen käsiteltäväksi Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle.

Kalliovaraston louhintatyöt alkoivat alkuvuonna 2017 ja suoritettiin loppuun nyt tammikuussa 2018. Seuraavia rakennusvaiheita ovat muun muassa putkitukset, viivytysaltaat, kenttien reunavalli sekä asfaltointityöt. Kalliovarasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 aikana. Valmistuttuaan kalliovarasto vähentää merkittävästi polttokelpoisen jätteen varastointia avoimella kentällä. Jätevoimalaitoksen valmistuminen Saloon (suunnitelman mukaan vuonna 2020), ei poista jätteen varastoinnin tarvetta Topinojalla. Välivarastointia tullaan tarvitsemaan siirtokuormausta varten ja erityisesti laitoksen huoltoseisokkien aikana. Jatkossa myös polttokelpoisen jätteen paalaus tapahtuu kalliovarastossa.

Lisätietoja:

Joonas Yli-Tolppa
Rakennusinsinööri
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
020 728 2149
joonas.yli-tolppa(at)lsjh.fi

 

Uutinen

22.6.2020 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Gasumin turvallisuustiedote Topinpuiston alueen toimijoille

Kemikaalien varastointi ja käsittely Gasumin Turun biokaasulaitoksella on laajuudeltaan toimintaperiaateasiakirjan vaadittavaa luokkaa. Turvallisuustiedotteen tarkoituksena on kertoa Turun biokaasulaitoksen naapureille ja...

Lue lisää

 

Uutinen

4.5.2020 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Ekopartnerien uusi laitteisto mahdollistaa aiempaa suuremman käsittelykapasiteetin ja tarkemman lajittelun

Ekopartnerit Turku Oy on panostanut vahvasti materiaalien käsittelyn kehitykseen kuluneen vuoden aikana. Yritys on hankkinut kierrätyspolttoaineen valmistusta varten uuden laitteiston,...

Lue lisää

 

Uutinen

27.3.2020 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuisto mukana ilmastopositiivisia yritysalueita kehittävässä 6Aika: ILPO -hankkeessa

Turun kaupunki ja Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ovat mukana huhtikuussa alkavassa 6Aika: ILPO-hankkeessa, jossa kehitetään ilmastopositiivisia yritysalueita ja kiertotalouden arvoketjuja. Topinpuiston...

Lue lisää