Topinpuisto

 
 

Polttokelpoinen jäte välivarastoon kallion suojaan

11.1.2018 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy rakentaa Topinojan jätekeskukseen varastoa polttokelpoiselle jätteelle. Välivarastotilaa on louhittu alueen lounaisosassa olevaan kallioon. Kallioseinät rajaavat aluetta kolmesta suunnasta muodostaen näköesteen ja auttaen jätteiden varastointiin liittyvien ympäristöhaittojen torjunnassa.

Tasaiseksi louhitun kallioperustan päälle rakennetaan varastokentän pohjarakenteet ja jätteiden varastotilan rajaamisessa käytettävät betonimuurit. Louhinnasta saatua kiviainesta hyödynnetään varaston läheisyyteen rakennettavien varastokenttien rakennekerroksissa ja muussa lähialueella tapahtuvassa rakentamisessa. Kalliovaraston valumavedet johdetaan jätekeskuksen vesienhallintajärjestelmän ja kaupungin viemäriverkoston kautta edelleen käsiteltäväksi Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle.

Kalliovaraston louhintatyöt alkoivat alkuvuonna 2017 ja suoritettiin loppuun nyt tammikuussa 2018. Seuraavia rakennusvaiheita ovat muun muassa putkitukset, viivytysaltaat, kenttien reunavalli sekä asfaltointityöt. Kalliovarasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 aikana. Valmistuttuaan kalliovarasto vähentää merkittävästi polttokelpoisen jätteen varastointia avoimella kentällä. Jätevoimalaitoksen valmistuminen Saloon (suunnitelman mukaan vuonna 2020), ei poista jätteen varastoinnin tarvetta Topinojalla. Välivarastointia tullaan tarvitsemaan siirtokuormausta varten ja erityisesti laitoksen huoltoseisokkien aikana. Jatkossa myös polttokelpoisen jätteen paalaus tapahtuu kalliovarastossa.

Lisätietoja:

Joonas Yli-Tolppa
Rakennusinsinööri
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
020 728 2149
joonas.yli-tolppa(at)lsjh.fi

 

Uutinen

9.9.2019 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Kuusakosken Turun romupihan turvallisemmaksi säteilyportilla

Metallien kierrätykseen ja valimotoimintaan erikoistunut Kuusakoski Oy ottaa säteilyn vaaran vakavasti romupihoillaan. Säteilyportilla pystytään tarkastamaan romukuormat vaarallisten säteilylähteiden varalta. Turun...

Lue lisää

 

Uutinen

24.6.2019 | Matti Kakko, ajojärjestelijä ja tutkimusvastaava, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Jätteen koostumustutkimuksessa kurkistettiin kotitalouksien jätepussien sisälle

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) toteutti bio- ja polttokelpoisen jätteen lajittelututkimuksen kesäkuussa Topinojan jätekeskuksessa. Säännöllisesti toistuvassa jätteen koostumuksen seurannassa kurkistettiin kotitalouksien jätepussien sisälle.

Lue lisää

 

Puheenvuoro

7.6.2019 | Olli Hakala, erityisasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhden tutkimuksen tarina

200 Varsinais-Suomen ja Satakunnan teollisuusyritystä osallistui helmikuussa 2019 tutkimukseen, jossa selvitettiin, miten kiertotalous on osa yritysten liiketoimintaa, brändiä ja tulevaisuudensuunnitelmia....

Lue lisää