Topinpuisto

 
 

Polttokelpoinen jäte välivarastoon kallion suojaan

11.1.2018 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy rakentaa Topinojan jätekeskukseen varastoa polttokelpoiselle jätteelle. Välivarastotilaa on louhittu alueen lounaisosassa olevaan kallioon. Kallioseinät rajaavat aluetta kolmesta suunnasta muodostaen näköesteen ja auttaen jätteiden varastointiin liittyvien ympäristöhaittojen torjunnassa.

Tasaiseksi louhitun kallioperustan päälle rakennetaan varastokentän pohjarakenteet ja jätteiden varastotilan rajaamisessa käytettävät betonimuurit. Louhinnasta saatua kiviainesta hyödynnetään varaston läheisyyteen rakennettavien varastokenttien rakennekerroksissa ja muussa lähialueella tapahtuvassa rakentamisessa. Kalliovaraston valumavedet johdetaan jätekeskuksen vesienhallintajärjestelmän ja kaupungin viemäriverkoston kautta edelleen käsiteltäväksi Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle.

Kalliovaraston louhintatyöt alkoivat alkuvuonna 2017 ja suoritettiin loppuun nyt tammikuussa 2018. Seuraavia rakennusvaiheita ovat muun muassa putkitukset, viivytysaltaat, kenttien reunavalli sekä asfaltointityöt. Kalliovarasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 aikana. Valmistuttuaan kalliovarasto vähentää merkittävästi polttokelpoisen jätteen varastointia avoimella kentällä. Jätevoimalaitoksen valmistuminen Saloon (suunnitelman mukaan vuonna 2020), ei poista jätteen varastoinnin tarvetta Topinojalla. Välivarastointia tullaan tarvitsemaan siirtokuormausta varten ja erityisesti laitoksen huoltoseisokkien aikana. Jatkossa myös polttokelpoisen jätteen paalaus tapahtuu kalliovarastossa.

Lisätietoja:

Joonas Yli-Tolppa
Rakennusinsinööri
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
020 728 2149
joonas.yli-tolppa(at)lsjh.fi

 

Uutinen

17.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Restatopille sparrauksesta uusia näkökulmia kiertotalouden mukaisten palveluiden kehittämiseen

Restatop on julkisia tiloja suunnitteleva ja kalustava sekä kalusteita maahantuova turkulainen perheyritys. Yritys on toiminut alalla jo kolme vuosikymmentä, ja...

Lue lisää

 

Uutinen

13.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuisto sai tunnustusta kiertotalouden yhteistyöalustana

Topinpuisto on valittu esimerkiksi Interreg Europe Policy Learning Platform -tietokantaan, joka kokoaa kansalaisia, alueita ja taloutta hyödyttäviä parhaita käytäntöjä ympäri...

Lue lisää

 

Tapahtuma

19.4.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan menestyksen salaisuus? Miten toimii Vaasassa...

Lue lisää