Topinpuisto

 
 

Jätteen koostumustutkimuksessa kurkistettiin kotitalouksien jätepussien sisälle

24.6.2019 | Matti Kakko, ajojärjestelijä ja tutkimusvastaava, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) toteutti bio- ja polttokelpoisen jätteen lajittelututkimuksen kesäkuussa Topinojan jätekeskuksessa. Säännöllisesti toistuvassa jätteen koostumuksen seurannassa kurkistettiin kotitalouksien jätepussien sisälle. Myös biojätepussien sisältöä tutkittiin ensimmäistä kertaa. Lajittelutyö saatiin tehtyä suunnitellusti ­- kuumasta ilmasta huolimatta. Tutkimuksen lopulliset tulokset julkaistaan elokuussa 2019.

Suomen kunnalliset jätelaitokset toteuttavat polttokelpoisen jätteen eli kotitalouksien sekajätteen lajittelututkimuksia säännöllisesti. Tutkimukset toteutetaan aina samalla ohjeistuksella. Julkista jätehuoltoa edustava Suomen kiertovoima ry ylläpitää tutkimusten tuloksista yhteistä koostumustietopankkia.

Pääsääntöisesti polttokelpoisen jätteen koostumusta tutkitaan LSJH:n toimialueella joka toinen vuosi. Tällä kertaa edellisestä tutkimuksesta oli vierähtänyt kuitenkin jo yli kaksi ja puoli vuotta. Tähän syy löytyy kesäkuussa 2018 muuttuneissa jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteissa. Uusien velvoitteiden myötä muovipakkausjätteen erilliskeräys tulee järjestää kaikille yli 20 asuinhuoneiston kiinteistöille ja biojätteen erilliskeräyksen raja asetettiin koko toimialueella koskemaan kaikkia yli 10 asuinhuoneiston kiinteistöjä.

Tutkimuksen alkaessa edellä mainitut velvoitteet olivat olleet voimassa yhden vuoden, jonka arvioitiin olevan ajanjakso, jonka jälkeen mahdolliset vaikutukset jätteen koostumukseen alkavat luotettavasti näkyä.

Lajittelututkimus käytännössä

Ensin päätettiin ajoreitit, joilta kerättävistä kuormista peräisin olevaa jätettä tutkittaisiin. Tutkimukseen otetut ajoreitit olivat aivan normaaleja viikoittain ajettavia reittejä, joiden kuormat tyhjennetään Topinojan jätekeskukseen. Reittejä pyrittiin valikoimaan niin, että mukaan saatiin jätettä kattavasti erikokoisilta kiinteistöiltä niin taajama- kuin haja-asutusalueilta.

Näytteenotto polttokelpoisestä jätteestä Topinojan jätekeskuksessa.

Tutkittu jäte lajiteltiin useampaan kymmeneen tarkempaan jakeeseen.

Kun tutkimuskuormat saapuivat Topinojalle, ne tyhjennettiin ennalta kuljetusurakoitsijan kanssa sovittuun paikkaan, polttokelpoinen jäte jätekeskuksen kalliovaraston reuna-alueelle ja biojäte biojätehalliin, erilleen muusta kerätystä jätteestä. Kuormista otettiin ohjeistuksen mukaisesti yksi sadan kilon näyte per 1 500 kiloa kerättyä jätettä. Kerätyt näytteet käytiin läpi yksi kerrallaan. Polttokelpoinen jäte lajiteltiin lähes neljäänkymmeneen tarkempaan jakeeseen. Erilliskerätty ja polttokelpoisen jätteen sisältämä biojäte lajiteltiin niin, että ensisijaisesti tarkasteltiin syötäväksi tarkoitetun aineksen määrää ja laatua. Yhteensä tutkimuksen aikana lajiteltiin jopa yli kolme tonnia jätettä!

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Tutkimuksen käytännön järjestelyistä vastasi kaksi tutkimusassistenttia, jotka molemmat ovat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Lajittelutyössä oli mukana opiskelijoita Turun ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmista ja ammattiopisto Liviasta. Biojätettä tutkittiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden opastuksella. Tutkimuskuormiin liittyvistä järjestelyistä sovittiin kuljetusurakoitsijoiden kanssa ja näytteenotossa apuna oli jätekeskuksen alueella toimiva koneurakoitsija. Vaikka kadonnut vaaka ja yllättävän hikiset olosuhteet aiheuttivat hieman päänvaivaa, saatiin lajittelutyö tehtyä suunnitellusti.

Seuraavaksi vuorossa on tulosten käsittely ja analysointi. Tuloksia tutkimuksesta on tarkoitus julkaista elokuussa. Tutkimuksesta valmistuu myös Turun ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opinnäytetyö myöhemmin tänä vuonna. Biojätteen osalta Luke raportoi tuloksista osana Ruokahävikin seuranta ja vähentäminen -hanketta.

Matti Kakko
ajojärjestelijä/tutkimusvastaava
matti.kakko@lsjh.fi
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lisätietoja:
Koostumustietopankki https://kivo.fi/ymmarramme/koostumustietopankki/
Luonnonvarakeskus – ruokahävikki https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/

 

Uutinen

22.6.2020 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Gasumin turvallisuustiedote Topinpuiston alueen toimijoille

Kemikaalien varastointi ja käsittely Gasumin Turun biokaasulaitoksella on laajuudeltaan toimintaperiaateasiakirjan vaadittavaa luokkaa. Turvallisuustiedotteen tarkoituksena on kertoa Turun biokaasulaitoksen naapureille ja...

Lue lisää

 

Uutinen

4.5.2020 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Ekopartnerien uusi laitteisto mahdollistaa aiempaa suuremman käsittelykapasiteetin ja tarkemman lajittelun

Ekopartnerit Turku Oy on panostanut vahvasti materiaalien käsittelyn kehitykseen kuluneen vuoden aikana. Yritys on hankkinut kierrätyspolttoaineen valmistusta varten uuden laitteiston,...

Lue lisää

 

Uutinen

27.3.2020 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuisto mukana ilmastopositiivisia yritysalueita kehittävässä 6Aika: ILPO -hankkeessa

Turun kaupunki ja Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ovat mukana huhtikuussa alkavassa 6Aika: ILPO-hankkeessa, jossa kehitetään ilmastopositiivisia yritysalueita ja kiertotalouden arvoketjuja. Topinpuiston...

Lue lisää