Topinpuisto

 
 

Gasumin innovaatiokilpailu GasumHackathon käynnistyi

27.1.2023 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Gasum etsii avoimen GasumHackathon-innovaatiokilpailun kautta ratkaisuja ja kumppaneita biokaasulaitoksilla sivuvirtana syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseen. Kilpailu järjestetään yhteistyössä JAMK-ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämön BioPaavon sekä kasvuyritysten sparrausohjelman Kasvu Openin kanssa.

Gasum tuottaa biokaasua Suomessa yhdeksässä omassa biokaasulaitoksessa, joista yksi sijaitsee Topinpuiston kiertotalousalueella. Lisäksi Gasumilla on seitsemän biokaasulaitosta Ruotsissa, ja se myös jalostaa kahden kumppanilaitoksen biokaasua Suomessa. 

Gasumin biokaasulaitosten tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä noin 800 GWh biokaasua vuodessa. Biokaasun käytöllä voidaan pienentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen energian käyttöön.

Innovaatiokilpailun kautta etsitään ratkaisuja biokaasulaitoksilla mädätysprosessin sivuvirtana syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseen. Gasumin laitoksilla syntyy biokaasun jalostuksesta vuosittain noin 114 000 tonnia hiilidioksidia, josta lähes kolmasosa on korkeassa pitoisuudessa (>95% CO2).

Koska biogeeninen hiilidioksidi vapautuu lyhyellä aikajänteellä, sitä ei lasketa kasvihuonekaasupäästöksi. Biokaasun jalostuksessa erotettava hiilidioksidi lasketaankin nykyisin ilmakehään. Talteen ottamalla ja hyödyntämällä hiilidioksidivirta voidaan biokaasuntuotannon kestävyyttä parantaa entisestään.

Kilpailulla etsitään erityisesti kumppaneita, esimerkiksi yrityksiä tai konsortioita, joilla on lähellä kaupallista toteuttamiskelpoisuutta olevia ratkaisuja sekä halua luoda arvoa biokaasuntuotannossa syntyvälle biogeeniselle hiilidioksidille.

Lue lisää ja ota osaa GasumHackathoniin täällä!

Kuvassa Gasumin biokaasulaitos Topinpuistossa. Kuvaaja: Mika Pakarinen

 

Tapahtuma

28.8.2023

Arvoketjut ja uudelleenkäyttö – tervetuloa Topinpuisto-päivään 22.9.2023!

Syksyn 2023 Topinpuisto-päivässä keskustellaan tuttuun tapaan ajankohtaisista kiertotalouden puheenaiheista! Päivän teemana ovat Arvoketjut ja uudelleenkäyttö.  Miten suunnittelu mahdollistaa elinkaaren pidentämisen...

Lue lisää

 

Uutinen

19.6.2023

Topinpuiston uutiskirje 2/2023

Topinpuiston uutiskirje kokoaa yhteen Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ajankohtaiset uutiset ja puheenvuorot. Aiheina tällä kertaa Betonin hiilensidontaominaisuuksia tutkittiin Betoniteollisuuden CO2ncrete Solution -hankkeen Topinpuistoon...

Lue lisää

 

Uutinen

25.5.2023 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuiston tutkimuspilotti toi arvokasta tietoa betonin hiilensidontaominaisuuksista

Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa toteutetussa pilotissa tutkittiin parhaita olosuhteita kierrätysbetonimurskeen hiilensidontaominaisuuksien optimoimiseksi. Betonin hiiltä ilmakehästä sitova ominaisuus eli karbonatisoituminen kompensoi betonin valmistuksesta...

Lue lisää