Tarjouspyyntö: Topinpuiston yhteisen strategiatyön ohjaaminen ja kokoaminen sekä yritysten kiertotalouden kehityskohteiden kartoitus

Topinpuisto on kiertotalouden arvoketjuja kehittävä yhteistyöverkosto ja kiertotalouskeskus. Topinpuistossa kiertotalouden periaatteita muutetaan käytännöiksi: tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä, siten että sekä arvo että materiaalit pysyvät kierrossa. Topinpuisto tarjoaa alustan, jonka kautta eri uusiomateriaalien hyödyntäminen, jatkojalostaminen ja arvon nostaminen saa uutta virtaa yhteistyöstä.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy pyytää tarjousta Topinpuiston yhteisen strategiatyön ohjaamisesta ja strategian kokoamisesta sekä alueellisten yritysten konkreettisten kiertotalouden kehityskohteiden kartoittamisesta.

Strategiatyö ja kehityskohteiden kartoitus tehdään 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen tuella osana Circhubs -verkostoa (www.circhubs.fi). Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitetään 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia, joista yksi Topinpuisto on. Tavoitteena on löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Hankittavan työn tavoitteena on ohjata ja koota Topinpuiston yhteinen strategia ja kartoittaa Topinpuiston kumppaniorganisaatioilta konkreettisia kehityskohteita, joissa Topinpuisto ja 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset-hanke voivat olla tukena ja viedä kehityskohteita organisaatio kohtaisesti eteenpäin yhdessä kumppanien kanssa.

TARJOUSPYYNTÖ .PDF


Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 27.4.2018 (tarkemmat ohjeet tarjouspyynnössä).

Päätös ilmoitetaan viimeistään 7.5.2018, jonka jälkeen valitun palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus.

Työ alkaa heti ja työn luonnosvaihe tulee olla esiteltävissä 5.9.2018 Topinpuisto-päivässä, joka järjestetään Topinpuiston yhteistyöverkostolle Turussa.