Tarjouspyynnöt Topinpuiston vierailukeskuksen tarvekartoituksesta ja sparrauspalvelun muotoilusta

Topinpuisto on nopeasti kehittyvä kiertotalouden arvoketjuja kehittävä yhteistyöverkosto ja kiertotalouskeskus. Topinpuistossa kiertotalouden periaatteita muutetaan käytännöiksi. Topinpuisto tarjoaa alustan, jonka kautta eri uusiomateriaalien hyödyntäminen, jatkojalostaminen ja arvon nostaminen saa uutta virtaa yhteistyöstä.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy pyytää tarjouksia kahteen erilliseen kilpailutukseen:

1. Topinpuiston kiertotalouden vierailukeskuksen tarvekartoitus

Topinpuiston kiertotalouskeskuksen alueelle suunnitellaan vierailukeskusta, joka tulee toimimaan näyttelytilana, oppimisympäristönä, kohtaamispaikkana ja yhteistyöverkoston rakentajana. Tarvekartoituksen tarkoituksena on haastattelemalla selvittää yritysten tarpeita tulevaan kiertotalouden vierailukeskukseen.

2. Topinpuiston kiertotalouden sparrauspalvelun palvelumuotoilu

Topinpuisto kehittää yrityksille suunnattua kiertotalouden sparrauspalvelua. Sparrauspalvelun tarkoituksena on antaa ymmärrystä ja tukea yrityksille, jotta he voivat kehittää oman yrityksensä tuotteita ja palveluita kiertotalouden konseptilla. Sparrauspalvelu on tarkoitus kehittää yhdeksi palveluksi, jota Topinpuiston kiertotalousverkoston operaattori tulee tarjoamaan yrityksille.

Tarjoukset kummassakin kilpailutuksessa tulee toimittaa viimeistään 26.11.2018 klo 10.00 mennessä (tarkemmat ohjeet tarjouspyynnöissä).


Tarjousten virallinen pyytäjä on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja työkokonaisuudet ovat osa 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen toimenpiteitä.