Välkommen till TOPINPUISTO

Vi bygger ett samarbetsnätverk som utvecklar värdekedjor samt ett centrum för cirkulär ekonomi. I Topinpuisto omvandlas teorin om cirkulär ekonomi till praktik: produkter får mervärde genom tjänster och intelligens på ett sätt som bibehåller både värdet och materialen i cirkulation. Topinpuisto erbjuder ett underlag där utnyttjandet, vidareförädlingen och värdeförhöjningen av återvunnet material får ny fart genom samarbete. Den kommer att fungera som ett skyltfönster för lösningar och modeller inom cirkulär ekonomi samt som ett skolningscentrum för cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Topinpuisto är också en virtuell mötesplats där det är möjligt att hitta samarbetspartners, utveckla idéer med sakkunniga inom den egna branschen eller hitta nya användare för lösningar och material.