Suomalaisesta jätehuolto-osaamisesta vauhtia kiertotalouteen

Valtakunnalliset Jätehuoltopäivät järjestettiin 3.- 4.10.2017 Tampereella. Tapahtumassa puhuttiin siitä, kuinka hyödyntää korkea suomalainen jätehuolto-osaaminen kiertotaloudessa ja sitä edistävien innovaatioiden kehittämisessä. Aiheina olivat myös jätehuollon lainsäädäntö ja tulevaisuudennäkymät.

Jätehuoltopäivien puhujiksi oli valikoitunut joukko jätehuollon ja kiertotalouden asiantuntijoita yhteiskunnan jokaiselta sektorilta. Tähtipuhujaksi oli nostettu Bruce Oreck, entinen Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs ja nykyinen Aalto yliopiston asiantuntija. Hänen pääviestinsä oli, että epäonnistumisia ei saa pelätä, vaan pitää rohkeasti yrittää ja oppia virheistä. Omaan tekemiseen voi ja pitää luottaa.

Yhtenä Jätehuoltopäivien pääteemana oli “Kiertotalous – sijoitus tulevaisuuteen”. Kiertotalous on käsitteenä trendikäs, mutta myös yhteiskunnan läpileikkaava ja monelle eri elämän osa-alueelle ulottuva ilmiö. Tapahtumassa kuultiin poikkitieteellinen katsaus siihen, minkälaisia vaikutuksia kiertotaloudella on mm. sijoitustoiminnalle, viennille ja kilpailukyvylle.

Suomessa kehitetään myös käytännön kiertotalousratkaisuja kuumeisesti. Esimerkkinä, mittaamalla ilmanlaatua ja tehostamalla jätevesien ravinteiden haltuun ottamista säästetään neitseellisiä resursseja. Samalla tehostetaan yritysten liiketoimintaa ja luodaan uutta.

Topinpuistossa hyvät edellytykset olla kiertotalouden innovaatioalusta

Käytännön kiertotalousratkaisujen kehittämistä voidaan edistää myös niin sanotuilla avoimilla innovaatioalustoilla. Tampereen teknillisen yliopiston Leena Aarikka-Stenroos tiivisti avoimen innovaatioalustan elementeiksi tilan, yhteisön ja kehitystoiminnan. Avointa innovointia tehdään jossain ennalta määrätyssä tilassa joko fyysisesti tai virtuaalisesti. Ongelmia ratkotaan yhteisön osaamista hyödyntäen ja sovittujen toimintamallien ja tavoitteiden mukaisesti.

Avoimen innovaatioalusta keskiössä on todellinen avoimuus ja dialogi: mitä enemmän jakaa omaa tietouttaan muille, sitä enemmän itse oppii.

Kiertotalousratkaisuja voi kehittyä esimerkiksi kiertotalouskeskuksissa ja -verkostoissa, tarkan ongelman ratkaisuun keskittyneissä tapahtumissa ja myös kehittämisprojektin puitteissa. Topinpuistolla on siis parhaat mahdolliset edellytykset toimia kiertotalouden ongelmien ratkaisualustana: kiertotalouskeskuksen toimintaympäristö, vahva verkosto, Turun aktiivinen tapahtumakenttä ja kansallisen 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset – hankkeen osaaminen.

Lisätietoa:
http://www.jatehuoltopaivat.fi/