Topinpuisto

 
 

Yritykset tarvitsevat lisää kiertotalousosaajia – ammatillinen liiketoiminnan koulutus vastaa haasteeseen

11.6.2024 | Tuulia Merranti, Raseko

Kiertotalousosaajat ovat kysyttyjä tulevaisuuden työmarkkinoilla. Miten heitä koulutetaan ja mitä taitoja he tarvitsevat? Minkälaista yhteistyötä oppilaitokset ja yritykset voivat tehdä osaamisen kehittämiseksi? Kansainvälinen hanke ja Rasekossa syksyllä alkava uusi kiertotalousmerkonomikoulutus tuovat uutta näkökulmaa liiketoiminnan opetukseen. Topinpuisto on osa hankkeessa rakentuvaa alueellista oppimisyhteisöä, joka kokoaa kiertotalousosaajat yhteen jakamaan ja oppimaan parhaita kiertotalouskäytäntöjä.

BECOME-hanke kehittää kiertotalousopetusta  

Kolmivuotisen Erasmus+ -rahoitteisen hankkeen tavoitteena on edistää tulevien kiertotalouden asiantuntijoiden vihreää osaamista sekä vahvistaa koulutuksen ja työmarkkinoiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa on mukana korkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia ja yrityksiä neljästä Euroopan maasta; Suomesta, Hollannista, Bulgariasta ja Sloveniasta.  

Tammikuussa 2024 käynnistynyt hanke on mukana tukemassa Euroopan vihreän siirtymän tavoitteen saavuttamista. Kiertotalous on tunnistettu EU-tasolla yhdeksi keskeisimmistä keinoista vähentää tuotannon ja kulutuksen päästöjä. Kiertotalous tuo mukanaan uusia työpaikkoja. Minkälaista osaamista edellytetään tulevilta kiertotalouden ammattilaisilta? Hankkeessa selvitetään osaamisvaatimuksia ja kehitetään kiertotalousopetusta vastaamaan työelämän tarpeita. 

Eurooppalaiset kiertotalouden oppimisyhteisöt 

Tavoitteena on jakaa kiertotalouden parhaita käytäntöjä oppimisyhteisöissä. Suomesta mukana hankkeessa on Rasekon (Raision seudun koulutuskuntayhtymä) lisäksi Turun ammattikorkeakoulu ja Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH). Yhdessä toteutetaan Varsinais-Suomen alueella kiertotaloutta tehostava oppimisyhteisö.  

Yhteisö on avoinna kaikille kiinnostuneille. Se on osallistava, vieraanvarainen, innovatiivinen, luova ja mahdollistaa vertaistuen. Hankkeen myötä järjestetään erilaisia tapahtumia (esim. Topinpuisto-päivä) ja työpajoja, jotka kokoavat yhteen kiertotalousosaajia. 

Hankkeessa rakentuu paitsi oppimisyhteisöjä, myös kouluttajakoulutus, jonka avulla koulutetaan opetushenkilöstöä kiertotalouden uusimmissa trendeissä. Näin varmistetaan, että kiertotalousopetus ja opetusmateriaali on ajantasaista ja vastaa myös kentältä tulleita osaamistarpeita ja siten palvelee parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden osaajia. 

Kiertotalousmerkonomit ovat kysyttyjä osaajia työmarkkinoilla 

Tulevaisuudessa kaupan alalla tarvitaan lisää digiosaamista ja erityisesti vastuullisuuteen, kestävään kehitykseen ja eettisyyteen liittyvää osaamista, käy ilmi Opetushallituksen ennakointiryhmän selvityksestä. Meillä Rasekossa vastataan osaamistarpeisiin syksyllä käynnistyvän uuden kiertotalousmerkonomikoulutuksen myötä. 

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään kestävän liiketoiminnan tehtävissä ja kiertotalouden osaajina. Opinnoissa syvennytään kiertotalouteen ja ilmastovastuulliseen toimintaan erilaisten oppilaitos- ja työelämäyhteistyöprojektien kautta. Opiskelijan on mahdollista räätälöidä koulutus oman kiinnostuksensa mukaan valitsemalla opintoja tekstiilinlajittelusta, tuotekehityksestä, asiakaskokemuksen parista tai korkeakouluopintoja Turun ammattikorkeakoulusta. 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteeksi voidaan asettaa koko tutkinnon suorittaminen tai yksittäisen tutkinnon osan suorittaminen, sen mukaan mitä ihminen työssään tai työllistyäkseen tarvitsee. Osaamista opiskelija hankkii erilaisissa oppimisympäristöissä koulussa ja työelämässä, vaikkapa vuorotellen. Tutkinnon sisältämiä opintoja voi räätälöidä omien tavoitteiden mukaisesti. Valmistuminen tapahtuu omassa tahdissa: kun tarvittava osaaminen on hankittu.  

Miksi kiertotalousopetusta juuri kaupanalan tutkintoon? 

Kaupan ala on yksi Suomen suurimmista toimialoista ja työllistää lähes 300 000 henkilöä. On välttämätöntä, että kaupan ala pyrkii kohti hiilineutraaliutta omissa toiminnoissaan. Kuitenkin kaupan merkittävin rooli on asiakasrajapinnassa, jossa kulutusta ohjataan kestävämpään suuntaan. Kauppa toimii luonnollisena linkkinä asiakkaan ja kulutuksen välillä. (Kiertotalous kuluttajakaupassa -pelikirja 2023.) Kaupan alan työntekijöiden osaaminen kiertotalouden edistäjänä on siis merkittävä. 

Kuluttajakaupan kiertotalousvisiona on, että tulevaisuudessa suomalainen kaupan toimiala on edelläkävijä kiertotalousliiketoiminnassa, jonka ytimessä on tuotteiden kierrossa pitäminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Tarvitaan ajattelutavan muutosta kaupan roolista: miten kauppa voi tuote- ja palveluvalikoimalla tukea asiakkaiden kiertotalouselämäntyyliä?  

Tarvitaan uudenlaista vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, jossa tuotteiden kierrossa pitäminen on yhteinen tavoitetila. Tässä muutoksessa tulevat kiertotalousmerkonomit ovat merkittävässä roolissa muutoksen tekijöinä! 

Tutustu ja hae koulutukseen

Tuulia Merranti  

Kirjoittaja on liiketoiminnan opettaja ja hankevastaava BECOME-hankkeessa Rasekossa 

 

Uutinen

18.6.2024

Topinpuiston uutiskirje 2/2024

Topinpuiston uutiskirje kokoaa yhteen Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ajankohtaiset uutiset ja puheenvuorot. Aiheina tällä kertaa mm. Yritykset tarvitsevat lisää kiertotalousosaajia – ammatillinen liiketoiminnan...

Lue lisää

 

Uutinen

17.6.2024

Vinkkaa purkukohteesta tai uudelleenkäyttöön sopivista rakennusmateriaaleista

Hei kiinteistön omistaja tai rakennusalan toimija! Haluatko mukaan kehittämään uudenlaista rakentamista Turun seudulle ja olla osa uuden Topinpuiston lajitteluaseman toteuttamista? ...

Lue lisää

 

Uutinen

25.3.2024

Topinpuiston uutiskirje 1/2024

Topinpuiston uutiskirje kokoaa yhteen Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ajankohtaiset uutiset ja puheenvuorot. Aiheina tällä kertaa mm. Kevään Topinpuisto-päivässä Osaajat tekevät kiertotaloudesta totta! Mikä...

Lue lisää