Topinpuisto

 
 

Topinpuiston kiertotalousparraus – pilotti numero 2

26.3.2019 | Aino Nousiainen, T&K-harjoittelija, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Topinpuiston sparrauspalvelun toinen pilotointi on alkanut. Lounais-Suomen Jätehuollon Vierailukeskus Kahmarissa käy puheensorina, joka on peräisin joukosta kiertotalouden asiantuntijoita ja yrityksiä, jotka painivat saman ongelman kanssa kuin pilottiasiakas, Turun Ekopartnerit.

Topinpuiston sparrauspalvelu on menetelmä, jossa autetaan yrityksiä ratkaisemaan kiertotalouteen liittyviä haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi jätemateriaalin käsittelyyn, palvelun kehittämiseen tai viestintään. Sparrauksessa näkökulmat tuodaan yhteen ja luodaan ajatustenvaihtoa tuomalla erilaisia asiantuntijoita yhteen teeman ympärille. Ideoita, ongelmia, ratkaisuja ja toteutuksia on maailma täynnä, mutta yhdistävä tekijä voi puuttua. Sparrauspalvelun tavoitteena on löytää tämä tekijä.

Muotomyrskyn Johanna Liipola toimii vetäjänä ja huolehtii, että työpajan runsas keskustelu johtaa yritystä hyödyttäviin tuloksiin. Tänään aiheena on selvittää uusia kierrätysratkaisuja Turun Ekopartnerien tietylle jätteelle.

Johanna kertoo olevansa positiivisesti yllättynyt huomatessaan, että kiertotalous kiinnostaa ja yritykset haluavat tosissaan satsata siihen. Yliopistot ovat aktiivisesti mukana, jonka ansiosta saamme yrityksien ja korkeakoulujen näkökannat yhteen. Yritykset arvostavat korkeakoulujen tutkijoiden osallistumispanosta, jolloin työpajaan saadaan arvokasta tutkittua tietoa, jota yritykset voivat realistisesti hyödyntää ratkaisuissaan. Näin luodaan pohjaa tulevaisuuden kiertotalousyhteistyölle.

Sparrauspalvelu-työpajassa keskustellaan tiiviisti ja aiheisiin paneudutaan syvällisesti. Johanna varmistaa, että kaikki näkökannat tulevat kuulluiksi ja ettei käyttökelpoisia ideoita huku keskustelun alle.

Kahvitauolla on vaikea päästä päivän teemoista irti, mutta keskustelijat jakaantuvat luonnollisesti pienempiin ryhmiin tutustuakseen muihin osallistujiin ja heidän toimintaansa. Tauon jälkeen istutaan kofeiinin virkistämänä jälleen työpöytien ääreen keskittymään etsimään käytännönläheisiä ratkaisuja tulevaisuuteen.  Aihepiirejä ovat esimerkiksi kierrätettävän jätteen kuljetus, olemassa olevien innovaatioiden hyödyntäminen ja tarvittavien motivaattorien keksiminen asenteiden muuttamiseen.

Topinpuiston sparrauspalvelun työpajassa ei tavoitella utopiaa, vaan konkreettisia välineitä ja menetelmiä, joilla yritys saa aikaan muutoksen. Enää ei ole haaveilla zero waste-aatteesta, sillä jätettä syntyy väkisinkin. Tärkeintä on ymmärtää sen arvo, miten energiatehokasta onkaan käyttää omaa jätettään luodakseen uutta materiaalia. Työpajalla kohdataan ongelmat, jotta saadaan aikaan menetelmiä, joista yritys alkaa hyötyä heti tai jotka vaativat pitkäaikaista panostusta.

Työpaja ei lopu kellon lyödessä 16.00, vaan yhteystietoja vaihdellaan ja suunnitellaan yhteistyötä tulevaisuudessakin Topinpuiston ulkopuolellakin. Osallistujat ovat aidosti kiinnostuneita Ekopartnerien tapauksesta ja tahtovat kuulla prosessista työpajan jälkeenkin. Toinen pilotti on päättynyt ja olemme jälleen askeleen lähempänä tulevaisuuden kiertotalousratkaisuja.

Topinpuiston sparrauspalvelu auttaa yrityksiä ja organisaatiota löytämään oma polku kiertotalouden liiketoimintaan. Sparrauspalvelussa ideoidaan, suunnitellaan ja kehitetään uusia tuotteita ja palveluja.

Sparrauspalvelu on noin 4-6 viikon pituinen prosessi, jossa löydetään yrityksen kiertotalouden haasteet, jota työstetään ja luodaan toimintasuunnitelma uuden palvelun ja/tai tuotteen kehittämiseksi. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Tuomas Alijokeen, tuomas.alijoki@lsjh.fi

Aino Nousiainen
T&K harjoittelija
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

 

Uutinen

27.1.2023 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Gasumin innovaatiokilpailu GasumHackathon käynnistyi

Gasum etsii avoimen GasumHackathon-innovaatiokilpailun kautta ratkaisuja ja kumppaneita biokaasulaitoksilla sivuvirtana syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseen.

Lue lisää

 

Uutinen

12.1.2023 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuiston koestabilointihankkeessa löydettiin vähäpäästöisiä ratkaisuja laajennusalueiden esirakentamiseen

Topinpuisto on Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Turun kaupungin kiertotalousalue, jonne tulee lähivuosina keskittymään monia kiertotalouden toimintoja. Tulevat laajennusalueet sijaitsevat painuvilla...

Lue lisää

 

Uutinen

16.12.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuiston uutiskirje 3/2022

Topinpuiston uutiskirje kokoaa yhteen Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ajankohtaiset uutiset ja puheenvuorot. Aiheina tällä kertaa mm. Miten keraamijäte saataisiin kiertoon? Kuka kuvasi...

Lue lisää