Topinpuisto

 
 

Mikä olisi sinun kiertotalouskeskustyyppisi?

16.4.2019 |  Jarmo Uusikartano, kiertotalousprojektitutkija, Tampereen yliopisto

Topinpuisto osallistuu aktiivisesti 6Aika – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset hankkeeseen, jossa keskusvetoisesti luodaan uutta kiertotalousliiketoimintaa ja -toimintamalleja. Osana hanketta Tampereen yliopistossa on tutkittu erilaisia kiertotalouskeskustyyppejä, mikä antaa kiertotalouskeskuksille teoreettista taustaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä keskustyyppiä; naapurivaihdot, hyötyketjut, ekoverkosto ja kiertoalusta, jotka eroavat toisistaan sen mukaan, miten kiertotalouden mukaista niiden toiminta on. Tutkimustuloksista päätettiin luoda keskusluokittelutyökalu, jolla keskukset voivat reflektoida omaa kiertotalousolemustaan ja pohtia tulevaisuuttaan. Työkalun kehitystyön kannalta oli arvokasta kuulla keskuksilta itseltään palautetta sen käytettävyydestä. Topinpuisto lähtikin innolla mukaan työkalun kehittämiseen tarjoten sekä palautetta siitä että luokittelukohteen.

TOPINPUISTON KESKUSTYYPPI ON HYÖTYKETJUT

Topinpuisto on kehittynyt kiertotalouskeskukseksi varsin lyhyellä aikavälillä. Alueella on ollut jätehuollon toimintaa jo usean vuosikymmenen ajan, joskin kiertotalouskeskukseksi Topinpuisto on muovautunut tällä vuosikymmenellä. Kehitykselle olennaista on ollut alueen aiempi toimijakokonaisuus, josta keskus on alkanut kehittyä orgaanisesti. Toinen merkittävä tekijä kehitykselle on ollut LSJH, jolla on ollut merkittävä operaattorin rooli Topinpuiston koordinoinnissa ja organisoinnissa.

Hyötyketjut-keskuksessa yritykset ovat huomanneet sivutuotevaihtojen mahdollisuudet, jolloin vaihto-orientaatio on laajentunut orgaanisesti yritysten arvoketjuja pitkin uusiin toimijoihin. Toimijoiden keskuudesta löytyy laajempi teema (esimerkiksi yhteinen teollisuudenala), jonka ympärille kiertotalousaiheinen toiminta rakentuu. Samalla on alkanut muodostua tähtimäinen verkostorakenne, joka rakentuu selkeän ytimen ympärille. Ytimen muodostaa yksi tai muutama yritys, joiden liiketoiminnan ympärille verkosto on kehittynyt. Niin ikään kyseiset toimijat ohjaavat verkostoa omasta liiketoimintanäkökulmastaan käsin kohti yhteistä päämäärää. Keskuksen kiertotalouden mukainen toiminta laajenee orgaanisesti toimijoiden huomatessa toiminnan liiketoimintapotentiaalin. Tällöin toimijat levittävät yhteistyön sanomaa arvoketjuissaan eteenpäin.

Topinpuistossa näkyy monia Hyötyketjut-tyypin piirteitä. Topinpuiston muodostaa kuuden alueella sijaitsevan yrityksen ydinjoukko, jonka jäsenet liittyvät kaikki jollakin tavalla jätehuoltoon. Topinpuistolla on keskuksen fyysisen alueen lisäksi laajempi yhteistyöverkosto, johon kuuluu muun muassa Turun kaupunki ja ammattikorkeakoulu. Topinpuistossa yhteistä toimintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia haetaan materiaalinvaihtomahdollisuudet edellä.

TOPINPUISTO ON SIIRTYMÄVAIHEESSA

Topinpuisto on tämänhetkisen tuokiokuvan mukaan siirtymän kynnyksellä; sillä on Ekoverkosto-tyypin rakenteet ja Hyötyketjut-tyypin toimenpiteet. Topinpuiston kannattaa tavoitella Ekoverkosto-tyyppiä, koska se avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta sopii myös hyvin yhteen kansallisten kestävyys- ja ilmastotavoitteiden kanssa ja siten vahvistaa Topinpuiston toiminnan olemassaoloa ja oikeutusta. Siirtyminen Hyötyketjut-tyypistä Ekoverkosto-tyypiksi tarkoittaa myös liiketoimintalogiikan muutosta. Kyseisessä muutoksessa ympäristönäkökulmien merkitys liiketoiminnassa kasvaa ja niistä tulee osa keskuksen strategiaa. Samalla toiminnan suunnittelussa tarkastellaan pitkää aikaväliä sekä keskuksessa panostetaan uusiin innovatiivisiin kokeiluihin, jotka tähtäävät kierrättämiseen, uudelleenkäyttöön ja vähentämiseen.

PANOKSET YHTEISEEN STRATEGIAAN JA OPERAATTORIIN

Keskiöön Topinpuiston kehityksessä nousee uunituore keskuksen yhteinen strategia. Tähän asti Topinpuiston keskeinen taho on ollut LSJH, joka on toiminut keskuksen operaattorina koordinoiden keskuksen toimintaa. Yhteisen strategian tarkoituksena on osallistaa aiempaa enemmän keskuksen muita toimijoita siihen, sekä määritellä keskuksen operaattorin rooli entistä tarkemmin. Tärkeää on, että Topinpuistolla on jatkossakin selkeä operaattori: kehittyäkseen edelleen kiertotalouden saralla Topinpuisto vaatii vähintään yhtä vahvan toimijan, kuin LSJH on tähän asti ollut. Lisäksi yhteinen strategia sitouttaa osapuolia osallistumaan keskukseen entistä enemmän.

KIINNOSTUITKO OMASTA KESKUKSESTASI?

Kiertotalouskeskusten luokittelutyökalulla keskus voi saada jäsennellyn tuokiokuvan omasta toiminnastaan. Näin se pystyy paremmin hahmottamaan omakuvansa, asemoimaan itsensä kiertotalouden toimijakenttään ja halutessaan konkretisoimaan tulevaisuuden suuntansa.

Keskusluokittelutyökalun visualisointia viimeistellään parhaillaan, ja valmistuessaan se julkaistaan kaikkien saataville verkkoon. Työkalun käyttöohjeineen löytää aikanaan circhubs.fi, ja kiertotalouskeskustyypeistä voi lukea lisää : http://circhubs.fi/mika-ihmeen-kiertotalouskeskus/

Lisätietoa oman keskuksen luokitteluun saa myös allekirjoittaneelta.

Jarmo Uusikartano
Kiertotalousprojektitutkija
Tampereen yliopisto
jarmo.uusikartano@tuni.fi

 

Uutinen

25.5.2023 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuiston tutkimuspilotti toi arvokasta tietoa betonin hiilensidontaominaisuuksista

Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa toteutetussa pilotissa tutkittiin parhaita olosuhteita kierrätysbetonimurskeen hiilensidontaominaisuuksien optimoimiseksi. Betonin hiiltä ilmakehästä sitova ominaisuus eli karbonatisoituminen kompensoi betonin valmistuksesta...

Lue lisää

 

Uutinen

17.5.2023

Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi Varsinais-Suomen alueella....

Lue lisää

 

Tapahtuma

24.4.2023

Topinpuistossa tapahtuu – LSJH:n Kompostointipäivä torstaina 27.4.

Topinpuistossa vietetään 27. huhtikuuta klo 15–20 Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämää Kompostointipäivää! Torstaina on mahdollisuus tutustua Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) Topinpuistossa sijaitsevaan...

Lue lisää