Topinpuisto

 
 

Kiertotalousparraus uudistaa vanhoja ajatusmalleja ja luo ratkaisuja uusiin ongelmiin

10.5.2019 | Johanna Liipola, konseptisuunnittelija ja yrittäjä, Muotomyrsky Oy

“Millainen kiertotalousmalli mahdollistaa kestävän liiketoiminnan?”

”Uudistetaanko yrityksesi ajatusmalleja ja toimintatapoja, jotka auttavat kehittämään uusia kiertotalouden tuotteita ja palveluja?”

Näillä kysymyksillä halusimme kehittää Topinpuiston sparrauspalvelua. Palvelukonsepti auttaa yrityksiä löytämään ja jalostamaan omia kiertotalouden malleja omissa tuotteissaan ja palveluissaan.

KIERTOTALOUDEN LIIKETOIMINTAMALLIT OVAT LIIKETOIMINNAN UUSI MUSTA

Kiertotalouden liiketoimintamallit auttavat yrityksiä tarkastelemaan tuotteitaan ja palvelujaan uudesta näkökulmasta. Kiertotalouden liiketoimintamallit voidaan jakaa viiteen eri malliin:

  1. Kiertävät toimitusketjut ja kestävät materiaalit. Tämä tarkoittaa, että tuotannossa hyödynnetään materiaaleja resurssitehokkaasti ja kierrätetään syntyviä sivuvirtoja. Suunnittelu ja kestävät valinnat mahdollistavat myöhemmin materiaalien jätevirtojen hyötykäytön. Tuotteiden design voidaan suunnitella niin, että ne ovat helppo kierrättää tai käyttää uudelleen.
  2. Jaetut virtuaaliset tai aineettomat alustat. Meidän ei tarvitse omistaa kaikkia asioita, vaan voimme jakaa niitä toisten kanssa. Näin vähennetään tavaroiden ja esineiden tuotantoa ja toisaalta nostetaan niiden käyttöaikaa.
  3. Tuote palveluna jatkaa virtuaalisten alustojen liiketoiminnan edistämistä. Kun omistamisen sijaan hankimme tuotteen tai kuljetuksen palveluna, voimme edistää resurssitehokkuutta. Digitaalisten alustojen avulla saamme palvelut sujuvasti käyttöömme.
  4. Tuotteen elinkaaren pidentäminen. Uudet ja paremmat tuotteet saavat aikaisemmat näyttämään vanhoilta ja meidät näin ostamaan lisää. Vastuullisella suunnittelulla tuotteiden huolto ja päivittäminen olisi helpompaa ja niiden elinkaari pidentyy.
  5. Materiaalien ja tuotteiden hyötykäyttö ja kierrätys. Tämä on malli, jonka perinteisesti näemme kiertotaloutena. Voimme lajitella ja käsitellä jätteen niin, että se on helposti kierrätettävissä ja voidaan helposti ottaa uudelleen käyttöön: uutena tuotteena, palveluna tai energiana.

NELJÄ YRITYSTÄ MUKANA KEHITTÄMISESSÄ

Topinpuiston sparrauspalvelua suunniteltiin ja tehtiin kokeilemalla. Neljän eri yrityksen ideoita vietiin eteenpäin palvelumuotoilun prosessilla yhdessä verkoston ja asiantuntijoiden kanssa. Alussa yritykset haastateltiin, valittua ideaa kehitettiin työpajassa ja näin luotiin toimintasuunnitelma idean kokeilemiseksi ja eteenpäin kehittämiseksi.

Kierrätystekstiileistä uusia tuotteita valmistava Pumpa Design tarvitsi apua sellaisen viestintämateriaalin tuottamiseksi, joka helpottaisi asiakkaan ostopäätöstä sekä auttaisi koko ostoprosessin ajan.

Yritysten jätteitä vastaanottava ja käsittelevä Ekopartnerit valitsi aiheeksi eristevillan hyötykäytön löytämisen. Eristevillaa, jota vastaanotetaan melko suuria määriä, on jätejakeena alettu kerätä erikseen Ekopartnereilla vasta viime syksystä lähtien. Sitä ei kuitenkaan hyödynnetä, vaan se ajetaan kaatopaikkojen penkkoihin. Uuden sovelluksen ja prosessoinnin löytyminen olisi tärkeä askel materiaalin hyödyntämisessä.

Ramirent, jonka liiketoiminta perustuu vahvasti kiertotalouteen vuokraamalla työkoneita yrityksille ja kuluttajille, haluaa rakentaa palvelua, joka tehostaa rakennustyömaiden resurssitehokkuutta ennakoivalla suunnittelulla.

Pukuvuokraamo W.I.G.O, joka on miesten etikettipukeutumisen vuokraamo-operaattori, haluaa laajentaa vuokrauspalveluja. Sparrauspalvelussa kehitettäväksi haasteeksi valittiin palvelu, jossa asiakkaat voivat tilata puvun, vaatteet ja asusteet suoraan matka- tai tapahtumakohteeseen.

SATUA VAI TOTTA

Olenko kirjoittamassa satua paremmasta maailmasta, jolla on onnellinen ja ääretön tulevaisuus? Uskon, että kiertotaloudessa, resurssitehokkuudessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa keskeistä on uusi ja nyt kehitteillä oleva teknologia. Kestävien ideoiden kehittäminen vaatii tahtotilan lisäksi asenteiden ja yhteisön sekä yhteiskunnan rakenteiden uudistumista, mutta myös säännösten ja lakien ohjausta.

Osaammeko käyttää tietoamme paremmin, jotta löytäisimme kestäviä tapoja tehdä yrityksen liiketaloudellisia ratkaisuja ja jotta kuluttajan olisi helppo löytää vastuullisia ratkaisuja omaan arkeensa?

On hienoa olla aloittamassa asioita, jotka mahdollistavat uusia kiertotalouden ratkaisuja. Haluan voida sanoa olleeni tuossa alussa mukana ja että saimme hienoja asioita aikaiseksi.

Johanna Liipola
konseptisuunnittelija ja yrittäjä @ MuotoMyrsky Oy
johanna.liipola@muotomyrsky.com
www.muotomyrsky.com

 

Uutinen

18.6.2024

Topinpuiston uutiskirje 2/2024

Topinpuiston uutiskirje kokoaa yhteen Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ajankohtaiset uutiset ja puheenvuorot. Aiheina tällä kertaa mm. Yritykset tarvitsevat lisää kiertotalousosaajia – ammatillinen liiketoiminnan...

Lue lisää

 

Uutinen

17.6.2024

Vinkkaa purkukohteesta tai uudelleenkäyttöön sopivista rakennusmateriaaleista

Hei kiinteistön omistaja tai rakennusalan toimija! Haluatko mukaan kehittämään uudenlaista rakentamista Turun seudulle ja olla osa uuden Topinpuiston lajitteluaseman toteuttamista? ...

Lue lisää

 

Puheenvuoro

11.6.2024 | Tuulia Merranti, Raseko

Yritykset tarvitsevat lisää kiertotalousosaajia – ammatillinen liiketoiminnan koulutus vastaa haasteeseen

Kiertotalousosaajat ovat kysyttyjä tulevaisuuden työmarkkinoilla. Miten heitä koulutetaan ja mitä taitoja he tarvitsevat? Minkälaista yhteistyötä oppilaitokset ja yritykset voivat tehdä...

Lue lisää