Topinpuisto

 
 

Kiertotaloden ratkaisut ovat kasvava osa Turun seudun toimintakulttuuria

27.4.2018 | Minna Arve, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki

Turku ja koko Lounais-Suomi ovat kiertotalouden edelläkävijöitä. Alueella panostetaan vahvasti energiauudistukseen, älykkääseen liikkumiseen ja digitalisaatioon sekä alueellisiin arvoketjuihin esimerkiksi elintarviketuotannossa, kemian alalla ja meriteollisuudessa.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunkistrategian päivityksen 16.4.2018. Strategiassa todetaan, että Turku vauhdittaa materiaalikiertotalouden kehitystä ja toteuttaa resurssiviisauden periaatteita: jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Yksi Turun strategian merkittävistä tavoitteista on hiilineutraali alue vuoteen 2029 mennessä.

Turun kaupunki haluaa omilla investointi- ja hankintavalinnoillaan vahvistaa kiertotalouden edellytyksiä sekä edistää kiertotalouden ja uusien tuotteiden ensimarkkinamahdollisuuksia Suomessa. Esimerkiksi Turun johtavat ilmastotavoitteet ja alueen energiajärjestelmän uudistaminen sekä älykkään sähköisen liikkumisen palveluiden kehittäminen tunnistetaan synergiaa luoviksi toimiksi, jotka mahdollistavat Turun seudun kehitystä kiertotalouden kärkialueeksi.

Turku ei kuitenkaan saavuta tavoitteitaan yksin – eikä sen ole tarkoituskaan. Turun alueen edistykselliset yritykset kehittävät ja toteuttavat kiertotalousratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa vahvasti eri aloilla. Varsinais-Suomi ja Turku ovat myös yhdessä Sitran kanssa luoneet valtakunnallista ohjelmaa vastaavan maakunnallisen kiertotaloustiekartan, joka antaa askelmerkkejä kiertotalouden kehittämiseen yhdessä koko alueella.

Topinpuisto on merkittävä kiertotalouden kehityskohde, jossa Turun strategiset tavoitteet toteutuvat käytännössä innovatiivisten yritysten ja aktiivisten kansalaisten voimin. Topinpuisto on myös hyvä esimerkki alustatalouden kehityksestä ja tarjoaa monille uusille ratkaisuille kokeilu- ja kasvumahdollisuuksia.

Materiaalikiertotalouden kehitys on Turussa jo kohtalaisen pitkällä. Loppusijoitetun yhdyskuntajätteen osuus on minimaalinen ja siitä pyritään eroon kokonaan. Yhteisenä haasteenamme onkin materiaalihyötykäytön kehittäminen entisestään ja kaiken materiaalin hyötykäyttö kiertotalouden arvoketjuissa.

Topinpuisto toimijoineen on tärkeä kumppanimme kiertotalouden kehittämisessä ja kaupunkistrategian toteuttamisessa. Toivotan kaikille Topinpuiston toimijoille ja verkoston jäsenille intoa ja menestystä heidän tärkeään työhönsä!

 

Uutinen

17.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Restatopille sparrauksesta uusia näkökulmia kiertotalouden mukaisten palveluiden kehittämiseen

Restatop on julkisia tiloja suunnitteleva ja kalustava sekä kalusteita maahantuova turkulainen perheyritys. Yritys on toiminut alalla jo kolme vuosikymmentä, ja...

Lue lisää

 

Uutinen

13.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuisto sai tunnustusta kiertotalouden yhteistyöalustana

Topinpuisto on valittu esimerkiksi Interreg Europe Policy Learning Platform -tietokantaan, joka kokoaa kansalaisia, alueita ja taloutta hyödyttäviä parhaita käytäntöjä ympäri...

Lue lisää

 

Tapahtuma

19.4.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan menestyksen salaisuus? Miten toimii Vaasassa...

Lue lisää