Topinpuisto

 
 

Kiertotaloden ratkaisut ovat kasvava osa Turun seudun toimintakulttuuria

27.4.2018 | Minna Arve, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki

Turku ja koko Lounais-Suomi ovat kiertotalouden edelläkävijöitä. Alueella panostetaan vahvasti energiauudistukseen, älykkääseen liikkumiseen ja digitalisaatioon sekä alueellisiin arvoketjuihin esimerkiksi elintarviketuotannossa, kemian alalla ja meriteollisuudessa.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunkistrategian päivityksen 16.4.2018. Strategiassa todetaan, että Turku vauhdittaa materiaalikiertotalouden kehitystä ja toteuttaa resurssiviisauden periaatteita: jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Yksi Turun strategian merkittävistä tavoitteista on hiilineutraali alue vuoteen 2029 mennessä.

Turun kaupunki haluaa omilla investointi- ja hankintavalinnoillaan vahvistaa kiertotalouden edellytyksiä sekä edistää kiertotalouden ja uusien tuotteiden ensimarkkinamahdollisuuksia Suomessa. Esimerkiksi Turun johtavat ilmastotavoitteet ja alueen energiajärjestelmän uudistaminen sekä älykkään sähköisen liikkumisen palveluiden kehittäminen tunnistetaan synergiaa luoviksi toimiksi, jotka mahdollistavat Turun seudun kehitystä kiertotalouden kärkialueeksi.

Turku ei kuitenkaan saavuta tavoitteitaan yksin – eikä sen ole tarkoituskaan. Turun alueen edistykselliset yritykset kehittävät ja toteuttavat kiertotalousratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa vahvasti eri aloilla. Varsinais-Suomi ja Turku ovat myös yhdessä Sitran kanssa luoneet valtakunnallista ohjelmaa vastaavan maakunnallisen kiertotaloustiekartan, joka antaa askelmerkkejä kiertotalouden kehittämiseen yhdessä koko alueella.

Topinpuisto on merkittävä kiertotalouden kehityskohde, jossa Turun strategiset tavoitteet toteutuvat käytännössä innovatiivisten yritysten ja aktiivisten kansalaisten voimin. Topinpuisto on myös hyvä esimerkki alustatalouden kehityksestä ja tarjoaa monille uusille ratkaisuille kokeilu- ja kasvumahdollisuuksia.

Materiaalikiertotalouden kehitys on Turussa jo kohtalaisen pitkällä. Loppusijoitetun yhdyskuntajätteen osuus on minimaalinen ja siitä pyritään eroon kokonaan. Yhteisenä haasteenamme onkin materiaalihyötykäytön kehittäminen entisestään ja kaiken materiaalin hyötykäyttö kiertotalouden arvoketjuissa.

Topinpuisto toimijoineen on tärkeä kumppanimme kiertotalouden kehittämisessä ja kaupunkistrategian toteuttamisessa. Toivotan kaikille Topinpuiston toimijoille ja verkoston jäsenille intoa ja menestystä heidän tärkeään työhönsä!

 

Uutinen

9.9.2019 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Kuusakosken Turun romupihan turvallisemmaksi säteilyportilla

Metallien kierrätykseen ja valimotoimintaan erikoistunut Kuusakoski Oy ottaa säteilyn vaaran vakavasti romupihoillaan. Säteilyportilla pystytään tarkastamaan romukuormat vaarallisten säteilylähteiden varalta. Turun...

Lue lisää

 

Uutinen

24.6.2019 | Matti Kakko, ajojärjestelijä ja tutkimusvastaava, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Jätteen koostumustutkimuksessa kurkistettiin kotitalouksien jätepussien sisälle

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) toteutti bio- ja polttokelpoisen jätteen lajittelututkimuksen kesäkuussa Topinojan jätekeskuksessa. Säännöllisesti toistuvassa jätteen koostumuksen seurannassa kurkistettiin kotitalouksien jätepussien sisälle.

Lue lisää

 

Puheenvuoro

7.6.2019 | Olli Hakala, erityisasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhden tutkimuksen tarina

200 Varsinais-Suomen ja Satakunnan teollisuusyritystä osallistui helmikuussa 2019 tutkimukseen, jossa selvitettiin, miten kiertotalous on osa yritysten liiketoimintaa, brändiä ja tulevaisuudensuunnitelmia....

Lue lisää