Topinpuisto

 
 

Kierrätyskelvoton jäte voidaan hyödyntää energiana

13.9.2018 | Petri Onikki, toimitusjohtaja, Lounavoima Oy

Jatkuvasti kasvava rajallisten luonnonvarojen kulutus on luonut suuren paineen materiaalien säästämiselle ja kierrättämiselle. Eri materiaalit saadaan kiertämään ja niiden käyttö tehostuu koko ajan. Helpoimmin kierrätettävät materiaalit, kuten esimerkiksi metallit, puhtaat muovit kaupasta ja teollisuudesta sekä paperit, ovat kiertäneet jo pitkään. Näissä myös taloudellinen ja lainsäädännöllinen ohjaus toimii hyvin.

Vaikeammin kierrätettäviä ovat esim. likaiset pakkaukset, jotka sisältävät monia eri materiaalilaatuja. Osin myös biojätteet ovat hankalasti hyödynnettäviä. Kierrätyksen kannalta hankalat jätteet on aiemmin loppusijoitettu sekajätteenä kaatopaikoille, mutta viimeisen parin vuoden aikana orgaanista jätettä ei ole enää saanut sijoittaa kaatopaikalle. Tässä lainsäädäntö on pakottanut yhteiskunnan miettimään muita ratkaisuja.

Kiertotalouden kehittyessä on tärkeää, että kaikki mahdollinen materiaali hyödynnetään tehokkaasti ja asianmukaisesti, lakeja ja säädöksiä noudattaen. Materiaaleina hyödynnettävä jäte voidaan erottaa muusta jätevirrasta joko kotitalouksissa erilliskerättynä tai sitten suurissa keskitetyissä mekaanisissa erotteluprosesseissa. Syntypaikkalajiteltu jäte on laadultaan huomattavasti parempaa, mutta kummassakin vaihtoehdossa materiaalierottelun jälkeen jäljelle jää suuri määrä kierrätyskelvotonta ja energiapitoista jätettä. Toistaiseksi näille jätteille ei ole muuta ratkaisua kuin energiahyötykäyttö.

Vielä nykyään energian tuotantoon käytetään paljon puhtaita raaka-aineita, kuten biomateriaaleja ja öljytuotteita samalla kun materiaalikiertoon ohjataan entistä likaisempia ja kuluneempia materiaaleja. Puhtaat raaka-aineet tulisi ensisijaisesti ohjata materiaaliksi ja kierrättää tehokkaasti useita kertoja ja vasta lopuksi hyödyntää vielä energiana.

Kiertotalous kaipaa ratkaisua jätteille ja materiaaleille, jotka eivät sovellu enää raaka-aineeksi. Mikään materiaali ei kestä ikuisesti. Kun materiaalien ominaisuudet eivät enää riitä uusiokäyttöön, ovat ne vielä usein hyvää polttoainetta.

Sekä yksityiset että julkiset toimijat etsivät jatkuvasti järkevää ratkaisua kierrätyskelvottomille jätteille. Salon Korvenmäkeen rakennettava jätepolttoainetta käyttävä ekovoimalaitos tukee alueellista kiertotalouskehitystä sekä alueen yritysten ja kuntien mahdollisuutta kehittää kierrätystoimintaansa. Olemme globaalissa ongelmassa pisara meressä, mutta erittäin tärkeä sellainen.

www.lounavoima.fi


Lounavoima Oy on alueellinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Yhtiö rakennuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa tuotetaan kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa. Laitoksen suunniteltu käyttöönotto on vuoden vaihteessa 2020-2021. Lounavoiman omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.

 

Uutinen

22.6.2020 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Gasumin turvallisuustiedote Topinpuiston alueen toimijoille

Kemikaalien varastointi ja käsittely Gasumin Turun biokaasulaitoksella on laajuudeltaan toimintaperiaateasiakirjan vaadittavaa luokkaa. Turvallisuustiedotteen tarkoituksena on kertoa Turun biokaasulaitoksen naapureille ja...

Lue lisää

 

Uutinen

4.5.2020 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Ekopartnerien uusi laitteisto mahdollistaa aiempaa suuremman käsittelykapasiteetin ja tarkemman lajittelun

Ekopartnerit Turku Oy on panostanut vahvasti materiaalien käsittelyn kehitykseen kuluneen vuoden aikana. Yritys on hankkinut kierrätyspolttoaineen valmistusta varten uuden laitteiston,...

Lue lisää

 

Uutinen

27.3.2020 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuisto mukana ilmastopositiivisia yritysalueita kehittävässä 6Aika: ILPO -hankkeessa

Turun kaupunki ja Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ovat mukana huhtikuussa alkavassa 6Aika: ILPO-hankkeessa, jossa kehitetään ilmastopositiivisia yritysalueita ja kiertotalouden arvoketjuja. Topinpuiston...

Lue lisää