Topinpuisto

 
 

Jätteen koostumustutkimuksessa kurkistettiin kotitalouksien jätepussien sisälle

24.6.2019 | Matti Kakko, ajojärjestelijä ja tutkimusvastaava, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) toteutti bio- ja polttokelpoisen jätteen lajittelututkimuksen kesäkuussa Topinojan jätekeskuksessa. Säännöllisesti toistuvassa jätteen koostumuksen seurannassa kurkistettiin kotitalouksien jätepussien sisälle. Myös biojätepussien sisältöä tutkittiin ensimmäistä kertaa. Lajittelutyö saatiin tehtyä suunnitellusti ­- kuumasta ilmasta huolimatta. Tutkimuksen lopulliset tulokset julkaistaan elokuussa 2019.

Suomen kunnalliset jätelaitokset toteuttavat polttokelpoisen jätteen eli kotitalouksien sekajätteen lajittelututkimuksia säännöllisesti. Tutkimukset toteutetaan aina samalla ohjeistuksella. Julkista jätehuoltoa edustava Suomen kiertovoima ry ylläpitää tutkimusten tuloksista yhteistä koostumustietopankkia.

Pääsääntöisesti polttokelpoisen jätteen koostumusta tutkitaan LSJH:n toimialueella joka toinen vuosi. Tällä kertaa edellisestä tutkimuksesta oli vierähtänyt kuitenkin jo yli kaksi ja puoli vuotta. Tähän syy löytyy kesäkuussa 2018 muuttuneissa jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteissa. Uusien velvoitteiden myötä muovipakkausjätteen erilliskeräys tulee järjestää kaikille yli 20 asuinhuoneiston kiinteistöille ja biojätteen erilliskeräyksen raja asetettiin koko toimialueella koskemaan kaikkia yli 10 asuinhuoneiston kiinteistöjä.

Tutkimuksen alkaessa edellä mainitut velvoitteet olivat olleet voimassa yhden vuoden, jonka arvioitiin olevan ajanjakso, jonka jälkeen mahdolliset vaikutukset jätteen koostumukseen alkavat luotettavasti näkyä.

Lajittelututkimus käytännössä

Ensin päätettiin ajoreitit, joilta kerättävistä kuormista peräisin olevaa jätettä tutkittaisiin. Tutkimukseen otetut ajoreitit olivat aivan normaaleja viikoittain ajettavia reittejä, joiden kuormat tyhjennetään Topinojan jätekeskukseen. Reittejä pyrittiin valikoimaan niin, että mukaan saatiin jätettä kattavasti erikokoisilta kiinteistöiltä niin taajama- kuin haja-asutusalueilta.

Näytteenotto polttokelpoisestä jätteestä Topinojan jätekeskuksessa.

Tutkittu jäte lajiteltiin useampaan kymmeneen tarkempaan jakeeseen.

Kun tutkimuskuormat saapuivat Topinojalle, ne tyhjennettiin ennalta kuljetusurakoitsijan kanssa sovittuun paikkaan, polttokelpoinen jäte jätekeskuksen kalliovaraston reuna-alueelle ja biojäte biojätehalliin, erilleen muusta kerätystä jätteestä. Kuormista otettiin ohjeistuksen mukaisesti yksi sadan kilon näyte per 1 500 kiloa kerättyä jätettä. Kerätyt näytteet käytiin läpi yksi kerrallaan. Polttokelpoinen jäte lajiteltiin lähes neljäänkymmeneen tarkempaan jakeeseen. Erilliskerätty ja polttokelpoisen jätteen sisältämä biojäte lajiteltiin niin, että ensisijaisesti tarkasteltiin syötäväksi tarkoitetun aineksen määrää ja laatua. Yhteensä tutkimuksen aikana lajiteltiin jopa yli kolme tonnia jätettä!

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Tutkimuksen käytännön järjestelyistä vastasi kaksi tutkimusassistenttia, jotka molemmat ovat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Lajittelutyössä oli mukana opiskelijoita Turun ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmista ja ammattiopisto Liviasta. Biojätettä tutkittiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden opastuksella. Tutkimuskuormiin liittyvistä järjestelyistä sovittiin kuljetusurakoitsijoiden kanssa ja näytteenotossa apuna oli jätekeskuksen alueella toimiva koneurakoitsija. Vaikka kadonnut vaaka ja yllättävän hikiset olosuhteet aiheuttivat hieman päänvaivaa, saatiin lajittelutyö tehtyä suunnitellusti.

Seuraavaksi vuorossa on tulosten käsittely ja analysointi. Tuloksia tutkimuksesta on tarkoitus julkaista elokuussa. Tutkimuksesta valmistuu myös Turun ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opinnäytetyö myöhemmin tänä vuonna. Biojätteen osalta Luke raportoi tuloksista osana Ruokahävikin seuranta ja vähentäminen -hanketta.

Matti Kakko
ajojärjestelijä/tutkimusvastaava
matti.kakko@lsjh.fi
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lisätietoja:
Koostumustietopankki https://kivo.fi/ymmarramme/koostumustietopankki/
Luonnonvarakeskus – ruokahävikki https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/

 

Uutinen

17.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Restatopille sparrauksesta uusia näkökulmia kiertotalouden mukaisten palveluiden kehittämiseen

Restatop on julkisia tiloja suunnitteleva ja kalustava sekä kalusteita maahantuova turkulainen perheyritys. Yritys on toiminut alalla jo kolme vuosikymmentä, ja...

Lue lisää

 

Uutinen

13.5.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Topinpuisto sai tunnustusta kiertotalouden yhteistyöalustana

Topinpuisto on valittu esimerkiksi Interreg Europe Policy Learning Platform -tietokantaan, joka kokoaa kansalaisia, alueita ja taloutta hyödyttäviä parhaita käytäntöjä ympäri...

Lue lisää

 

Tapahtuma

19.4.2022 | Topinpuiston kiertotalousverkosto

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan menestyksen salaisuus? Miten toimii Vaasassa...

Lue lisää