Topinpuisto

 

Oppimisympäristö

Topinpuisto on myös kiertotalouden oppimisympäristö, joka tarjoaa ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin joustavalla aikataululla. Järjestämme yrityksille selvitys ja -opinnäytetöitä sekä työharjoittelijoita kiertotalouden ja resurssitehokkuuden parissa. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten ja korkeakoulujen, kuten Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalous 2.0 -oppimisympäristön kanssa.

Kiinnostaako kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet?


Ota yhteyttä!