Topinpuisto

 

Oppimisympäristö

Topinpuisto tarjoaa ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin joustavalla aikataululla. Teemme tiivistä yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalous 2.0 -oppimisympäristön kanssa. Järjestämme yrityksille selvitys ja -opinnäytetöitä sekä työharjoittelijoita kiertotalouden ja resurssitehokkuuden parissa.

Kiertotalous 2.0 on Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän vetämä projektioppimisympäristö. Se toimii opiskelijoista muodostettuna tiiminä, jota ohjaavat tutkimusryhmän asiantuntijat. Tutustu Kiertotalous 2.0 -oppimisympäristöön osoitteessa kiertotalous2.fi.

Kiinnostaako kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet?


Ota yhteyttä!