Topinpuisto

 

Kiertotaloussparraus:

Topinpuisto auttaa yrityksiä ja organisaatiota löytämään oma polku kiertotalouden liiketoimintaan. Topinpuiston sparrauspalvelun tarkoituksena on  kehittää kiertotalouden innovaatioita ja palveluja. Sparrauspalvelu on suunnattu yrityksille ja yhteisöille, jotka etsivät uusia avauksia tai haluavat kehittää jo olemassa olevaa kiertotalouden ideaa tai ideoita. Tavoitteena on edistää kiertotalouteen perustuvan palvelun tai tuoteidean jalostamista ja tuotteistamista yrityksissä.

Lisäarvoa kiertotaloudesta

Palvelu auttaa kiertotalouteen nojaavaa liiketoimintaa.

  • Kiertävät toimitusketjut ja kestävät materiaalit
  • Jaetut virtuaaliset tai aineettomat alustat
  • Tuote palveluna
  • Tuotteen elinkaaren pidentäminen
  • Materiaalien ja tuotteiden hyötykäyttö ja kierrätys

Ota yhteyttä!

Tutustu palvelun esimerkkeihin

Ramirent tähtää ennakoivalla suunnittelulla vähentämään energiaa ja päästöjä työmaalla

Ramirent Oyj on suomalainen vuonna 1955 perustettu konevuokraukseen keskittynyt pörssiyhtiö. Yritys tekee liiketoimintaa kiertotalouden ytimessä vuokraamalla ja jakamalla kalustoaan yrityksille.

Kehityskohteeksi valittiin resurssitehokas työmaa – palveluna. Resurssitehokkuutta ei hyödynnetä rakennusten työmaa-aikana, ja haasteena on ketjutukset kilpailutuksessa sekä suunnittelun siirtyminen nopeasti rakennuksen rakentamiseen.

Resurssitehokkaan työmaan kustannusten visualisointi ja laskenta verrattuna nykyiseen tapaan on perustana palvelun kehittämisessä. Kiertotalouden hyötyjä voisi olla esimerkiksi lämmitys- ja kuivausosaamisen yhdistäminen työmailla. Digitalisaation hyödyntäminen auttaisi asiakkaita liiketoiminnan kehittämisessä, ja tiedolla johtaminen mahdollistaisi päätöksien tekemisen yrityksen eri tasoilla. Työmaatasolla tarvitaan enemmän dataa ja ymmärrystä resurssitehokkuudesta ja laitteiden käyttöasteista, kun taas suunnittelupuolella datan analysointia voidaan käyttää uusien kohteiden suunnitteluun.

Pumpa Design kehittää poistotekstiileistä laadukkaita tuotteita

Lohjalaisen Pumpa Design Oy:n suunnittelemia ja valmistamia Pumpa Upcycle kierrätystekstiituotteita on myynnissä yrityksen omassa verkkokaupassa sekä jälleenmyyjillä. Tuotteet ovat laadukkaita ja käytännöllistä ekoluksusta.

Pumpa Design lähti sparrauspalveluun kehittämään markkinointiviestiään, joka laajentaa asiakkaiden ymmärräystä, että poistotekstiilistä voidaan valmistaa laadukkaita tuotteita, jotka ovat tasavertaisia uudesta raaka-aineesta valmistettujen tuotteiden kanssa.

Pumpa Designille kiertotalouden markkinointiviestintä on erityinen haaste. Sparraukseen kuuluvassa työpajassa kehitettiin, millainen viestintämateriaali tukee Pumpa Upcycle tuotteen valintaa, helpottaa asiakkaan ostopäätöstä sekä auttaa koko ostoprosessin aikana.

Sparrauspalvelu on selkiinnyttänyt Pumpa Designin liiketoiminnan ja markkinoinnin fokusta. Onnistuneet työpajat ja keskustelut ovat luoneet luottamusta ja uskoa tuotteisiin ja liiketoiminnan kehittymiseen.

Ekopartnerit tarttuvat eristevillan hyötykäytön haasteeseen

Turun talousalueella toimiva Ekopartnerit ohjaa yritystoiminnan jätteitä hyötykäyttöön ja minimoi jätteiden loppusijoittamisen. Ekopartnerit hakeutui Topinpuiston sparrauspalveluun, koska yritys haluaa entistä paremmin edistää eri jätejakeiden hyötykäyttöä. Haasteena on löytää ne kanavat, joissa jätejakeita voidaan hyödyntää uutena raaka-aineena.

Sparrauspalvelussa jatkokehittelyyn valittiin eristevillan uusio- ja hyötykäytön edistäminen. Eristevillaa on jätejakeena alettu kerätä erikseen vasta syksystä 2018 lähtien, ja sitä tulee jätteenä huomattavia määriä. Sitä ei kuitenkaan saada hyödynnettyä vaan se ajetaan kaatopaikkojen penkkaan.

Uusiokäyttömahdollisuuksien löytäminen vaatii pitkäjänteistä kehittämistä. Kanavien tehostamiseen pitää löytää uusia keinoja, joita on esimerkiksi helpon syntypaikkalajittelun uudistaminen. Lisäksi tavoitteena on validoida eristevillan hyötykäyttö uuden yrityspartnerin kanssa.

W.I.G.O-pukuvuokraamo kehittää pukuvuokrausta eteenpäin

Pukuvuokraamo W.I.G.O on miesten etikettipukeutumisen vuokraamo-operaattori. Yritys toimii verkostona, jossa on mukana kaksi yrittäjää, ja yrityksen liiketoiminta perustuu kiertotalouden tuote palveluna -malliin.

Yrityksessä on pohdittu, miten miesten pukujen, vaatteiden ja asusteiden vuokramallia voisi laajentaa yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten tapahtumatuottajien tai hotellien, kanssa. Yrityksen tavoitteena on myös kasvattaa asiakaskuntaa.

Sparrauspalvelussa kehitettäväksi haasteeksi valittiin palvelu, jossa asiakkaat voivat tilata puvun, vaatteet ja asusteet suoraan matka- tai tapahtumakohteeseen. Haastetta käytiin läpi työpajassa, jossa selvitettiin asiakkaan saamaa hyötyä ja toimintamallin kipukohtia sekä palvelun toimimista käytännössä.

Sparrauspalvelun tuki on mahdollistanut oman liiketoiminnan tarkastelemisen ulkopuolisen silmin, kirkastanut perustoiminnan kehittämismahdollisuuksia sekä avartanut ymmärrystä siitä, minkälaisia kasvumahdollisuuksia alalla voi löytää.