Topinpuisto

 

Kiertotaloussparraus

Topinpuisto auttaa yrityksiä ja organisaatiota löytämään oman polkunsa kiertotalouden liiketoimintaan. Topinpuiston sparrauspalvelun tarkoituksena on  kehittää kiertotalouden innovaatioita ja palveluja. Sparrauspalvelu on suunnattu yrityksille ja yhteisöille, jotka etsivät uusia avauksia tai haluavat kehittää jo olemassa olevaa kiertotalouden ideaa tai ideoita. Tavoitteena on edistää kiertotalouteen perustuvan palvelun tai tuoteidean jalostamista ja tuotteistamista yrityksissä.

Lisäarvoa kiertotaloudesta

Palvelu auttaa kiertotalouteen nojaavaa liiketoimintaa.

 • Kiertävät toimitusketjut ja kestävät materiaalit
 • Jaetut virtuaaliset tai aineettomat alustat
 • Tuote palveluna
 • Tuotteen elinkaaren pidentäminen
 • Materiaalien ja tuotteiden hyötykäyttö ja kierrätys

Ota yhteyttä!

 

Asiantuntijat

Ethica Oy

Kiertotalouden johtava asiantuntija Suomessa

Ethica Oy on 2013 perustettu kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan ja kiertotalouden asiantuntija ja edelläkävijä. Ethican asiantuntijat ovat kehittäneet lukuisten yritysten liiketoimintastrategioita, tuotteita ja palveluja vastaamaan uusiin asiakastarpeisiin ja muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin. Ethican asiantuntijoiden erityisosaamisalueisiin kuuluu mm. kiertotalouden mukaisten uusien liiketoimintamallien, -tuotteiden ja -palvelujen kehittäminen. 

Palvelut yrityksille:

 • Strategia Audit
 • Strateginen tiekartta (YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteet -viitekehyksen mukaisesti)
 • Kiertotalouden mukainen tuote/palvelusuunnittelu (circular design)
 • Cradle to Cradle™ sertifiointiprosessi
 • Kiertotalousnarratiivi: viestintä kiertotalouden mukaisille tuotteille ja palveluille
 • ELY-tuettu konsultointi: Ethica toteuttaa kasvun, kansainvälistymisen ja liiketoiminnan uudistumisen konsultointia siten, että ELY-keskus maksaa merkittävän osan Ethican toteuttamasta konsultoinnista

Anne Raudaskoski

Ethica Oy

+358 50 3410 881

anne.raudaskoski@ethica.fi

 

MuotoMyrsky Oy

MuotoMyrsky Oy toteuttaa kiertotalouden liiketoiminnan kehittämistä palvelumuotoilun avulla. MuotoMyrskyn arvot ovat Can Do -asenne, resurssitehokkuus ja vastuullisuus. Töitä tehdään sydämellä ja empaattisesti ihmisiä kuunnellen.

Kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen perustuu käyttäjäkeskeiseen muotoiluprosessiin, jonka ympärille kehitetään ja innovoidaan liiketoiminnallisesti kannattavia ja teknisesti toteutettavia ratkaisuja.

Palvelut yrityksille:

 • Kiertotalouden sparrauspalvelu
 • Hiilineutraali polku -palvelu
 • Nopea tuotekehitysprosessi Production
 • Design agentti -palvelu
 • ELY-tuettu konsultointipalvelu: ELY-tuettu kehittämisapu Innovaatioiden kaupallistamiseen

Johanna Liipola

MuotoMyrsky Oy

+358 50 4868624

johanna.liipola@muotomyrsky.com

Tutustu palvelun esimerkkeihin

Reilu kuljetus pyrkii edistämään kiertotaloutta ruoan kotiinkuljetuksissa

Reilu kuljetus on uusi turkulainen ruoan kotiinkuljetuspalvelu, joka haluaa toimia reilusti niin kuljettajia, ravintoloita kuin ympäristöä kohtaan.

Reilu kuljetus haluaisi hyödyntää ruuan kotiinkuljetusten paluumatkoja, sillä nyt niiden potentiaali menee hukkaan. Paluukuljetuksille nähdään selkeä tarve, ja niiden avulla voidaan vähentää päästöjä, kun asiakkaan ei tarvitse itse lähteä erikseen viemään vaikkapa tavaraa kierrätykseen.

Kiertotaloussparrauksen asiantuntijatyöpajassa pohdittiin, miten esimerkiksi jätelainsäädäntö ja kustannukset vaikuttavat toimintaan. Sparrauksessa oli mukana potentiaalisia yhteistyökumppaneita, joilla oli rakentavaa annettavaa kokonaisuuteen. Yritys sai paljon ajatuksia myös siihen, miten toimintaa ylipäänsä voisi kehittää kiertotalouden näkökulmasta.

Lue lisää

Pikkuvihreä haluaa kehittää kuivakäymälän palvelukonseptia

Pikkuvihreä on kolme vuosikymmentä toiminut rymättyläläinen kuivakäymälöiden valmistukseen ja myyntiin erikoistunut perheyritys. Erilaiset käymäläratkaisut toteutetaan pitkälti räätälöidysti yhdessä asiakkaiden kanssa, ja Pikkuvihreän kuivakäymälöitä voikin löytää ympäri maailman.

Pikkuvihreä haluaa tuoda kuivakäymälöiden suunnittelun ja toimituksen lisäksi niihin liittyvät palvelut osaksi liiketoimintaansa. Sparrauksessa selvitettiin, millaisia tarpeita asiakkaalla voisi olla palvelulle, ideoitiin erilaisten palvelupakettien sisältöä ja luotiin yritykselle ehdotus toimintasuunnitelmasta palvelun toteuttamiseksi.

Sparrauksesta yritys sai paljon arvokkaita ideoita, ja jatkokehityksen kannalta oli myös tärkeää saada vahvistusta sille, että kuivakäymälöiden palvelukonseptille voisi hyvinkin olla kysyntää.

Lue lisää

Restatopille sparrauksesta uusia näkökulmia kiertotalouden mukaisten palveluiden kehittämiseen 

Restatop on julkisia tiloja suunnitteleva ja kalustava sekä kalusteita maahantuova turkulainen perheyritys. Vastuullisuus ja uudelleenkäytön edistäminen ovat olleet tärkeitä arvoja liiketoiminnan alusta asti. 

Sparrauksessa Restatopin kanssa kehitettiin eteenpäin liiketoimintamallia, jossa asiakkaille voitaisiin tarjota käytettyjä, kuntotarkastettuja kalusteita ja valaisimia osana palvelua. Asiakkailta palautuvat kalusteet voisi myös kunnostaa ja viedä uudelleen käyttöön.

Kalusteiden uudelleenkäyttöön liittyvä liiketoiminta oli yritykselle jo entuudestaan tuttua, mutta sparrauksessa sen mahdollisuuksia voitiin tarkastella laajemmin ja siihen saatiin ideoita yrityksen ulkopuolisilta asiantuntijoilta. 

Lue lisää

Wanhan Wallankumous haluaa edistää rakennusantiikin hyötykäyttöä lajittelun kehittämisen ja neuvonnan avulla 

Wanhan Wallankumous on vuonna 2007 perustettu perheyritys, joka ostaa ja myy rakennusantiikkia. Rakennusantiikkina yritys käsittelee tällä hetkellä korkeintaan 60-luvun alussa valmistettuja ovia, ikkunoita ja muita purkutoiminnassa syntyviä materiaaleja.  

Yritys haluaa edistää rakennusantiikin hyötykäyttöä, ja sparrauksessa lähdettiin kehittämään eteenpäin ideaa materiaalin erilliskeräyksestä. Lisäksi pohdittiin keinoja siihen, miten purkajia voitaisiin opastaa materiaalien arvon tunnistamisessa.   

Purkukohteissa syntyy käyttökelpoista materiaalia, joka olisi tärkeää saada jatkokäyttöön. Jatkokäytöllä voidaan pidentää materiaalien elinkaarta ja vähentää uudistuotannon tarvetta. 

Sparrauspalvelussa Wanhan Wallankumous pääsi tarkastelemaan toimintaansa uusista näkökulmista ja kokemus toi mukanaan tärkeitä kontakteja. Syntyneitä ideoita on jo lähdetty kehittämään, ja niitä lähdetään myös testaamaan konkreettisesti mm. oppilaitosyhteistyön merkeissä. 

Lue lisää

Kiertomaa edistää maarakennuksen ylijäämämateriaalin hyödyntämistä digitaalisen kauppapaikan avulla

Turkulainen Kiertomaa tarjoaa resurssitehokasta maanrakentamista, ylijäämämateriaalien varastointia sekä maarakennusmateriaalien kierrätystä ja jalostamista. Vuonna 2016 perustettu yhtiö on nykyään Turun kaupungin ja Lounais-Suomen Jätehuollon sidosyksikköyhtiö.

Kiertomaa haluaa edistää maarakentamisessa syntyvien ylijäämämateriaalien hyötykäyttöä. Tähän tarkoitukseen on kehitetty Maapaikka, joka on ylijäämämateriaalien digitaalinen markkinapaikka. Palvelussa voi jättää osto- ja myynti-ilmoituksia tai etsiä esimerkiksi lähellä sijaitsevaa betonimursketta tai soraa.

Digitaalisen palvelun tavoitteena on parantaa maa-aineksen kiertotaloutta ja muun muassa helpottaa ostajaa hintavertailun tekemisessä. Palvelulla halutaan myös lisätä tietoisuutta ympäristöystävällisemmistä vaihtoehdoista maarakentamiseen. Kiertomaa sai tukea Maapaikan jatkokehittämiseen Topinpuiston kiertotaloussparrauksesta. Kiertomaalle tuotettiin palvelumuotoilun keinoin visualisoitu toimenpidesuunnitelma Maapaikan kehittämiseksi yhteistyössä potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Lue lisää

Ekotori haluaisi sujuvoittaa jätteen ja kierrätysmateriaalin yhteistoimituksia

Ekotori vastaanottaa ja myy toimipisteissään uudelleenkäyttöön sopivia kierrätystuotteita. Osa tuotteista sopivat uudelleenkäyttöön sellaisenaan ja osa huolletaan myyntikuntoisiksi. Ekotori myös vastaanottaa pieniä määriä vaarallisia jätteitä.

Sparrauksessa keskityttiin kehittämään Ekotorin ja LSJH:n Topinojan lajitteluasemalla sijaitsevaa Uusix-konttia, jonne lajitteluaseman asiakkaat voivat jättää uudelleenkäyttöön sopivia tavaroita vielä viime hetkellä. Sparrauksen aikana pohdittiin mm. kontin uudelleensijoittamista näkyvämmälle paikalle, jotta sen hyödyntäminen olisi helpompaa ja sujuvampaa. Lisäksi kontin näkyvyyttä haluttiin edistää viestintää kehittämällä yhteistyössä LSJH:n ja Turun kaupungin kanssa.

Ekotori haluaa pysyä mukana kiertotalouden nopeassa kehityksessä ja kehittää toimintaa jatkuvasti, yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Sparrauksen aikana Ekotori löysi paljon uusia, lennokkaitakin ideoita tulevaisuutta ajatellen.

Lue lisää

Kaivoasema sai selkeän suunnitelman toiminnan laajentamiseen

Kaivoasema vastaanottaa ja käsittelee Topinpuistossa rasvan-, hiekan- ja öljynerotuskaivojen sekä sadevesikaivojen jätteitä Varsinais-Suomen alueelta.

Kaivoasema haki sparrauksesta tukea kiertotaloustoiminnan laajentamisen ja kehittämisen suunnitteluun. Yrityksen tavoitteena on lisätä vastaanotettavien jätejakeiden määrää ja siirtää toiminta katoksen alle.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tunnistettiin kehitystarpeita, joihin lähdettiin sparrauksessa etsimään sopivia ratkaisuja ja toimintamalleja. Kaivoaseman toiminnan laajentuminen vaatii uutta, toimivampaa tonttia ja siihen liittyviä tarpeita ja haasteita lähdettiinkin jo kartoittamaan. Sparraus tarjosi yritykselle uudenlaista näkökulmaa liiketoiminnan kehittämiseen ja erinomaisen mahdollisuuden kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää

Ramirent tähtää ennakoivalla suunnittelulla vähentämään energiaa ja päästöjä työmaalla

Ramirent Oyj on suomalainen vuonna 1955 perustettu konevuokraukseen keskittynyt pörssiyhtiö. Yritys tekee liiketoimintaa kiertotalouden ytimessä vuokraamalla ja jakamalla kalustoaan yrityksille.

Kehityskohteeksi valittiin resurssitehokas työmaa – palveluna. Resurssitehokkuutta ei hyödynnetä rakennusten työmaa-aikana, ja haasteena on ketjutukset kilpailutuksessa sekä suunnittelun siirtyminen nopeasti rakennuksen rakentamiseen.

Resurssitehokkaan työmaan kustannusten visualisointi ja laskenta verrattuna nykyiseen tapaan on perustana palvelun kehittämisessä. Kiertotalouden hyötyjä voisi olla esimerkiksi lämmitys- ja kuivausosaamisen yhdistäminen työmailla. Digitalisaation hyödyntäminen auttaisi asiakkaita liiketoiminnan kehittämisessä, ja tiedolla johtaminen mahdollistaisi päätöksien tekemisen yrityksen eri tasoilla. Työmaatasolla tarvitaan enemmän dataa ja ymmärrystä resurssitehokkuudesta ja laitteiden käyttöasteista, kun taas suunnittelupuolella datan analysointia voidaan käyttää uusien kohteiden suunnitteluun.

Pumpa Design kehittää poistotekstiileistä laadukkaita tuotteita

Lohjalaisen Pumpa Design Oy:n suunnittelemia ja valmistamia Pumpa Upcycle kierrätystekstiituotteita on myynnissä yrityksen omassa verkkokaupassa sekä jälleenmyyjillä. Tuotteet ovat laadukkaita ja käytännöllistä ekoluksusta.

Pumpa Design lähti sparrauspalveluun kehittämään markkinointiviestiään, joka laajentaa asiakkaiden ymmärräystä, että poistotekstiilistä voidaan valmistaa laadukkaita tuotteita, jotka ovat tasavertaisia uudesta raaka-aineesta valmistettujen tuotteiden kanssa.

Pumpa Designille kiertotalouden markkinointiviestintä on erityinen haaste. Sparraukseen kuuluvassa työpajassa kehitettiin, millainen viestintämateriaali tukee Pumpa Upcycle tuotteen valintaa, helpottaa asiakkaan ostopäätöstä sekä auttaa koko ostoprosessin aikana.

Sparrauspalvelu on selkiinnyttänyt Pumpa Designin liiketoiminnan ja markkinoinnin fokusta. Onnistuneet työpajat ja keskustelut ovat luoneet luottamusta ja uskoa tuotteisiin ja liiketoiminnan kehittymiseen.

Ekopartnerit tarttuvat eristevillan hyötykäytön haasteeseen

Turun talousalueella toimiva Ekopartnerit ohjaa yritystoiminnan jätteitä hyötykäyttöön ja minimoi jätteiden loppusijoittamisen. Ekopartnerit hakeutui Topinpuiston sparrauspalveluun, koska yritys haluaa entistä paremmin edistää eri jätejakeiden hyötykäyttöä. Haasteena on löytää ne kanavat, joissa jätejakeita voidaan hyödyntää uutena raaka-aineena.

Sparrauspalvelussa jatkokehittelyyn valittiin eristevillan uusio- ja hyötykäytön edistäminen. Eristevillaa on jätejakeena alettu kerätä erikseen vasta syksystä 2018 lähtien, ja sitä tulee jätteenä huomattavia määriä. Sitä ei kuitenkaan saada hyödynnettyä vaan se ajetaan kaatopaikkojen penkkaan.

Uusiokäyttömahdollisuuksien löytäminen vaatii pitkäjänteistä kehittämistä. Kanavien tehostamiseen pitää löytää uusia keinoja, joita on esimerkiksi helpon syntypaikkalajittelun uudistaminen. Lisäksi tavoitteena on validoida eristevillan hyötykäyttö uuden yrityspartnerin kanssa.

Lue lisää

W.I.G.O-pukuvuokraamo kehittää pukuvuokrausta eteenpäin

Pukuvuokraamo W.I.G.O on miesten etikettipukeutumisen vuokraamo-operaattori. Yritys toimii verkostona, jossa on mukana kaksi yrittäjää, ja yrityksen liiketoiminta perustuu kiertotalouden tuote palveluna -malliin.

Yrityksessä on pohdittu, miten miesten pukujen, vaatteiden ja asusteiden vuokramallia voisi laajentaa yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten tapahtumatuottajien tai hotellien, kanssa. Yrityksen tavoitteena on myös kasvattaa asiakaskuntaa.

Sparrauspalvelussa kehitettäväksi haasteeksi valittiin palvelu, jossa asiakkaat voivat tilata puvun, vaatteet ja asusteet suoraan matka- tai tapahtumakohteeseen. Haastetta käytiin läpi työpajassa, jossa selvitettiin asiakkaan saamaa hyötyä ja toimintamallin kipukohtia sekä palvelun toimimista käytännössä.

Sparrauspalvelun tuki on mahdollistanut oman liiketoiminnan tarkastelemisen ulkopuolisen silmin, kirkastanut perustoiminnan kehittämismahdollisuuksia sekä avartanut ymmärrystä siitä, minkälaisia kasvumahdollisuuksia alalla voi löytää.