Tavoitteet

– Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ja yhteistyöverkoston kehittäminen
– Uusien liiketoimintamallien ja palvelukonseptien edistäminen
– Kiertotalouden Vierailukeskuksen perustaminen
– Kiertotalouden tutkimuksen ja kehityksen edistäminen

Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ja yhteistyöverkoston kehittäminen & Uusien liiketoimintamallien ja palvelukonseptien edistäminen

 

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset ovat ponnahduslautoja uusille liiketoimintamalleille, kokeiluille ja avoimelle yhteistyölle.

Topinpuisto kehittää palveluja yritysten ja muiden organisaatioiden materiaalivirtojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Selvitykset, sparraustilaisuudet ja kehittämisalustat auttavat organisaatioita tuomaan markkinoille uusia kiertotaloustuotteita ja -palveluita.

Topinpuiston kiertotalouskeskuksen tarvittavia kaavamuutoksia ja lupa-asioita viedään eteenpäin parhaillaan. Kokonaissuunnittelussa tarkoituksena on poistaa kaavarajoitteet ja tehdä alueesta joustava ja yhtenäinen. Suunnittelu ja keskustelut yhteistyökumppaneiden, rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa ovat käynnissä.

Materiaalivirtojen hallintaan luodaan kokoava toiminnanohjausjärjestelmä. Hyödynnettävät materiaaleina tuodaan virtuaalisesti saavutettaviksi. Virtuaalinen Topinpuisto toimii materiaaleja tarjoavien ja niitä hyödyntävien sekä T&K-toimijoiden kohtaamispaikkana. Selvitystyö erilaisista digitaalisista alustoista ja niiden mahdollisuuksista on käynnissä.

Uusi jätehuollon pienasiakkaita palveleva lajitteluasema rakennetaan helpottamaan asiointia ja jätteiden lajittelua. Lajitteluaseman yhteyteen nousee materiaalien käsittelyterminaali, josta jatkojalostajien tarpeiden mukaan lajitellut materiaalit ohjautuvat eteenpäin hyödyntäjille.

Kiertotalouden Vierailukeskuksen perustaminen

 

Vierailukeskus toimii näyttelytilana, oppimisympäristönä, kohtaamispaikkana ja yhteistyön rakentajana.

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tekijät voivat esitellä toimintaansa ja etsiä yhteistyökumppaneita ja sijoittajia. Tietoa, oivalluksia, kontakteja ja uusia ideoita on tarjolla yrityksille, jotka haluavat kehittää kiertotalouteen pohjautuvaa liiketoimintaa. Kiertotalouden vierailukeskuksessa voi oppia mitä kiertotalous tarkoittaa, minkälaisia materiaalivirtoja yhdyskunnissa ja yritystoiminnassa syntyy, miten materiaalit saadaan kiertoon ja uusiksi tuotteiksi sekä tutustua kiertotalouden historiaan ja tulevaisuudennäkymiin.

Kiertotalouden vierailukeskuksen suunnittelu lähti liikkeelle kiertotaloustoimijoiden tarpeiden kartoituksella loppukesästä 2017. Koulutus- ja vierailukeskuskonseptia jatkokehitetään ja pilotoidaan vuonna 2018. Pilotin aikana kokeillaan erilaisia tapoja esitellä kiertotaloutta sekä tutkitaan opastuksen vaikuttavuutta. Kiertotalouden vierailukeskus tulee toimimaan osana laajempaa alueellista vierailukohdeverkostoa.

Kiertotalouden tutkimuksen ja kehityksen edistäminen

 

Topinpuisto tekee avointa yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa ja tarjoaa joustavat puitteet monipuoliselle tutkimus- ja kehitystoiminnalle.

Yksittäisen yrityksen mahdollisuudet toteuttaa kiertotaloutta vain omassa toiminnassaan ovat rajalliset. Muutoksen luomiseen tarvitaan yritysten verkostoja, joissa symbioosit pääsevät kasvamaan. Avoimia kiertotalouden kohtaamispaikkoja ja kiertotalouskeskuksia tarvitaan, jotta materiaalit, innovaatiot ja sijoittavat löytävät toisensa.

Monipuoliset kiertotalouden hankkeet ja yhteistyöt tarjoavat mahdollisuuden rakentaa Topinpuistosta tulevaisuuden kiertotalouskeskus. Topinpuiston toiminnan lähtökohtana on avoin suhtautuminen yhteisiin hankkeisiin tehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi. Topinpuiston kehittämiseen etsitään jatkuvasti uusia yhteistyöhankkeita ja rahoituskanavia. Lue lisää jo käynnissä olevista hankkeista hanke-sivuilta.

Sivun alkuun