Topinpuisto

 

Topinpuiston ilmastopolku

Turun Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laadittiin ilmastopolku, joka tarjoaa toimenpide-ehdotuksia alueen ilmastotyöhön. Ilmastopolkua seuraamalla Topinpuiston yritykset voivat vähentää alueella syntyviä päästöjä muun muassa energiankäytössä ja logistiikassa.

Ilmastopolun rakentaminen käynnistettiin Turun kaupungin aloitteesta ja sillä pyritään vastaamaan kaupungin tavoitteeseen olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.

Mukana Ilmastopolkua rakentamassa olivat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Gasum Oy, Kuusakoski Oy, Ekopartnerit Turku Oy, Stena Recycling Oy (Kaivoasema), Kiertomaa Oy ja Turun Maisemointi Oy.

Lataa Topinpuiston ilmastopolku tästä

Topinpuiston ilmastopolku toteutettiin osana 6Aika: ILPO-hanketta, jossa rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita ja tuetaan yrityksiä vähäpäästöisemmän liiketoiminnan kehittämisessä Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla.

ILPO-hanketta toteuttavat Turun kaupunki, Lounais-Suomen Jätehuolto, Business Tampere, Tampereen yliopisto ja Vantaan kaupunki. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaanliitto ja hankkeeseen osallistuvat kaupungit ja organisaatiot.