Tutkimukset, selvitykset ja julkaisut

Tälle sivulle kootaan Topinpuiston kiertotalousverkostossa tuotetut tutkimukset, selvitykset, kokeilut ja julkaisut.

Kiertotalouden vierailukeskus -pilotit

Kiertotalouden vierailukeskuksen toimintaa kehitetään erillisinä kokeiluina. Jokainen kokeilu arvioidaan ja dokumentoidaan kokeilussa opitun ja saadun palautteen perusteella. Kokeilujen tavoitteena on luoda toimivia palvelumalleja ja selvittää erilaisia tapoja kokea ja esittää, miten kiertotalouden tavoitteet muuttuvat käytännöiksi.

Kiertotalouden Vierailukeskus – 1. pilotti (syksy 2017)
Kiertotalouden Vierailukeskus – 2. pilotti (kevät 2018)

Topinpuiston yhteinen strategia 2018-2025

Yhdessä Topinpuiston verkoston kanssa luotiin yhteinen strategia, jossa ollaan täsmennetty yhteiset arvolupaukset ja tavoitteet.

Topinpuiston yhteinen strategia 2018-2025

Kiertobanderollit -kokeilut

Kehitämme banderollien kierrättämistä yhdessä niiden käyttäjien, painattajien ja banderolleja kierrätykseen antavien tahojen kanssa. Etsimme myös aktiivisesti uusia tahoja, jotka ovat kiinnostuneet kierrätysbanderollien uusiokäytöstä.

Kiertobanderollien palvelupolun kehittäminen ja sidosryhmien kartoitus

Uudelleenkäyttö ja sen edistäminen

Kuutoskaupunkien yhteisen 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen tekemän Uudelleenkäyttö ja sen edistäminen-selvityksessä arvioidaan uudelleenkäyttöön ohjautuvien tuotteiden määriä Suomessa sekä esitetään potentiaalisia uudelleenkäytön kehittämiskohteita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Uudelleenkäyttö ja sen edistäminen – Selvitys uudelleenkäyttömääristä ja uudelleenkäyttöön
liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista Suomessa

Rakennusjätteeksi päätyvän eristevillan kierrätys

Turun ammattikorkeakoulun kansainvälinen opiskelijaryhmä teki Ekopartnerit Oy:n toimeksiannosta selvityksen rakennusjätteeksi päätyvän eristevillan kierrätyksestä.

Ways to utilize mineral wool (both glass and ceramics) originating from construction waste -raportti

Materiaalivirtaselvitykset

Kuutoskaupunkien yhteisen 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen tekemän materiaalivirtaselvityksen tarkoituksena on tarjota yrityksille tietoa materiaalien kierrätykseen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

circhubs.fi/tietopankki

Ekologiset liikelahjat-katalogi

Liikelahjakatalogista saat vinkkejä liikelahjoihin. Katalogiin kootut tuotteet ovat ekologisia ja suomalaista designia.

Ekologiset liikelahjat -katalogi