Topinpuisto

 

Telaketju


Telaketju on tekstiilin kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto. Telaketju kehittää poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kehitetään kotimaiseen osaamiseen perustuvaa ekosysteemiä, jossa monialaisella yhteistyöllä luodaan uutta, vahvaa teollisuutta.

Telaketju on monitahoinen kokonaisuus, jossa tarvitaan monia eri toimijoita. Mukana on poistotekstiilin kerääjiä ja jalostajia, esiprosessointia ja automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestävien työkeskuksia, jätelaitoksia, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja kaupunkeja. Yhteistyön moninaisuus on niin kattavaa, että se on huomattu kansainvälisissä kiertotalousverkostoissakin.

Telaketju on jatkoa vuoden 2016 Tekstiili 2.0 -pilottihankkeelle, jossa käynnistettiin poistotekstiilien keräys ja lajittelu Varsinais-Suomen alueella. Hanketta vetivät Turun ammattikorkeakoulu ja Lounais-Suomen Jätehuolto. Pilottihankkeessa huomattiin varsin pian, että Suomessa on valtavasti kiinnostusta kehittää tekstiilin kiertoa koko elinkaaren osalta. Telaketju-nimi on lyhennys Tekstiilin keräys, lajittelu ja hyödyntämisverkostosta.

Telaketjun ensimmäiseen vaiheeseen saatiin tukea ympäristöministeriöltä ja Tekesiltä. Ympäristöministeriö myönsi tukea tekstiilien keräyksen ja lajittelun kokeiluhankkeelle. Mukana olevista yrityksistä osa haki rahoitusta Tekesiltä prosessien, liiketoiminnan ja tuotekehityksen kehittämiseen Telaketjun sateenvarjon alla. Yritysten omien projektien lisäksi Tekes rahoitti julkista hanketta, jossa selvitettiin poistotekstiilin kiertoa. Tarkoitus oli rahoittaa monien eri rinnakkaishankkeiden avulla Telaketjun eri osia kansallisesti ja paikallisesti.

Telaketjun ensimmäistä vaihetta koordinoivat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja VTT.

Telaketjun toinen vaihe alkoi toukokuussa 2019. Toista vaihetta rahoittaa Business Finland yhdessä yli 20 yrityksen ja muun organisaation kanssa. Toinen vaihe keskittyy tekstiilien kiertotalouden kokonaisuuteen ja sen uusiin liiketoimintamalleihin. Toinen vaihe koostuu yrityksien kehitysprojekteista (yhteensä 5) sekä VTT:n, Turun AMK:n ja LAMK:n suorittamasta julkisesta tutkimuksesta.

Lisätietoja:
Telaketju.fi