Topinpuisto

 

Projektin nimi: BECOME

Toteutusaika: 1/2024 – 1/2027

Rahoitus: Erasmus+

Hankkeen tavoitteet ja toimet: BECOME-hankkeen tavoitteena on vahvistaa kiertotalouden asiantuntijoiden vihreitä taitoja luomalla oppimisyhteisöjä ja edistämällä yhteistyötä koulutuslaitosten ja työmarkkinoiden välillä. Hankkeessa rakennettavissa kiertotalouden oppimisyhteisöissä (Circular Hubs) asiantuntijat osallistuvat koulutustoimintaan ja jakavat uusinta tietämystä ja parhaita käytäntöjä edistääkseen tulevaisuuden asiantuntijoiden kouluttamista kiertotalousalalla.

Hanke toteutetaan EU:n Erasmus+ -rahoituksella ja siihen osallistuu yhdeksän organisaatiota neljästä eri EU-maasta. Suomesta hankkeeseen osallistuvat Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH), Turun ammattikorkeakoulu ja Raseko.

Euroopan unionin rahoittama. Erasmus+, EU:n solidaarisuusjoukot avustussopimuksen nro 101140141 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat laatijoiden mielipiteitä, eivätkä ne välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) näkemyksiä. Euroopan unioni tai EACEA eivät ole vastuussa niistä.