CircHubs (6aika - Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset)

Toteutusaika: 5/2017 – 9/2019

Ohjelma: Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6aika-strategia.

Verkkosivut: circhubs.fi

Hankepartnerit: Pääkoordinaattorina toimii Business Tampere Oy. Osatoteuttajina ovat Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kiertokaari Oy, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Suomen ympäristökeskus, Ekokumppanit Oy ja TTY-säätiö.

Tavoitteet: Tukea kiertotalouteen keskittyvän liiketoiminnan kehittämistä ja innovaatioiden kaupallistamista, eri alueiden vahvuuksia tukien ja niiden välisiä synergioita hyödyntäen. CircHubs pyrkii rakentamaan kaupunkien välistä kiertotalousyhteistyötä- ja verkostoa, mahdollistaen uusia kumppanuuksia.

Rahoitus: 6aika-strategiaa ja sen kiertotaloushankkeet rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Sisältö: Hankkeessa edistetään kiertotalouden ympärille kehittyvän liiketoiminnan ja sen piirissä olevien työpaikkojen määrän kasvamista. Tavoitteet saavutetaan kuutoskaupunkien alueellisia vahvuuksia ja niiden markkinaaluetta hyödyntäen, tarjoamalla työkaluja yritysten TKI-toimintaan sekä kehittämällä materiaalivirtoihin liittyvää tiedon keräämistä.

Kiertotaloushankkeen pääkohderyhmänä ovat yritykset ja kaupungit. Hankkeen toiminnot keskittyvät kiertotalouskeskuksiin, jotka ovat merkittävässä asemassa sekä uuden kiertotalousliiketoiminnan että uusien kiertotalouteen liittyvien toimintamallien luomisessa. Kiertotalouskeskuksiin sijoittuu eri kaupungeissa keskitetysti useita eri kiertotalouden toimijoita, jolloin ne toimivat alueellisina kiertotalouden ja teollisten symbioosien näyttämöinä. Hankkeessa suunnitellaan myös keskuksiin soveltuva ja kiertotalousratkaisujen näyteikkunan toimiva vierailukeskus.

Hankkeen tuloksena yritysten liiketoimintamahdollisuudet paranevat ja kaupunkien elinvoimaisuus lisääntyy. Hankkeen toimenpiteet edistävät kaupunkien kestävään kehitykseen ja elinkeinopolitiikkaan liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Ympäristöhyötyjä saadaan, kun alueellinen materiaalitehokkuus paranee.

Yhteystiedot:

Sini Ilmonen, Projektipäällikkö
sini.ilmonen@lsjh.fi
040 867 0139

Tuomas Alijoki, Projektikoordinaattori
tuomas.alijoki@lsjh.fi
040 867 0195

Lisätietoja:

circhubs.fi

6Aika – kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategia

Yrittäjä! Kelpaisiko kymppitonnin tuki #kiertotalous-ideasi pilotointiin? @BusinessTampere lähtee lupaavimpiin ehdot täyttäviin pilotteihin mukaan. Katso olisiko tämä sinun juttusi:
https://t.co/yHBQYyn8T3
#6Aika

Pirkanmaan @Jatehuolto rakentaa Nokialle uuden #biokaasu-laitoksen. @GasumOy lähtee yhteistyöhön ja jakelee laitoksen tuottamaa kaasua liikenteen polttoaineeksi. #kiertotalous https://t.co/cHniHjGeYL

Uusi @Fortum_Oyj:n kierrätys- ja käsittelykeskus suunnitteilla Tarastenjärvelle.
https://t.co/s3Kus9qEdq

#Kiertotalous-yrittäjä! Maistuisiko 10 000 € tuki ideasi pilotointiin? @BusinessTampere lähtee lupaavimpiin ehdot täyttäviin hankkeisiin mukaan. Olisiko tämä sinun juttusi? Lue lisää ja osallistu:
https://t.co/yHBQYyEJKB
#6Aika

Yrittäjä! Maistuisiko kymppitonnin tuki #kiertotalous-ideasi pilotointiin? @BusinessTampere lähtee lupaavimpiin ehdot täyttäviin hankkeisiin mukaan. Katso olisiko tämä sinun juttusi:
https://t.co/yHBQYyEJKB
#6Aika

Lisää

 

circhubs-juliste-a3