CircHubs (6aika - Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset)

Toteutusaika: 5/2017 – 9/2019

Ohjelma: Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6aika-strategia.

Verkkosivut: circhubs.fi

Hankepartnerit: Pääkoordinaattorina toimii Business Tampere Oy. Osatoteuttajina ovat Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kiertokaari Oy, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Suomen ympäristökeskus, Ekokumppanit Oy ja TTY-säätiö.

Tavoitteet: Tukea kiertotalouteen keskittyvän liiketoiminnan kehittämistä ja innovaatioiden kaupallistamista, eri alueiden vahvuuksia tukien ja niiden välisiä synergioita hyödyntäen. CircHubs pyrkii rakentamaan kaupunkien välistä kiertotalousyhteistyötä- ja verkostoa, mahdollistaen uusia kumppanuuksia.

Rahoitus: 6aika-strategiaa ja sen kiertotaloushankkeet rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Sisältö: Hankkeessa edistetään kiertotalouden ympärille kehittyvän liiketoiminnan ja sen piirissä olevien työpaikkojen määrän kasvamista. Tavoitteet saavutetaan kuutoskaupunkien alueellisia vahvuuksia ja niiden markkinaaluetta hyödyntäen, tarjoamalla työkaluja yritysten TKI-toimintaan sekä kehittämällä materiaalivirtoihin liittyvää tiedon keräämistä.

Kiertotaloushankkeen pääkohderyhmänä ovat yritykset ja kaupungit. Hankkeen toiminnot keskittyvät kiertotalouskeskuksiin, jotka ovat merkittävässä asemassa sekä uuden kiertotalousliiketoiminnan että uusien kiertotalouteen liittyvien toimintamallien luomisessa. Kiertotalouskeskuksiin sijoittuu eri kaupungeissa keskitetysti useita eri kiertotalouden toimijoita, jolloin ne toimivat alueellisina kiertotalouden ja teollisten symbioosien näyttämöinä. Hankkeessa suunnitellaan myös keskuksiin soveltuva ja kiertotalousratkaisujen näyteikkunan toimiva vierailukeskus.

Hankkeen tuloksena yritysten liiketoimintamahdollisuudet paranevat ja kaupunkien elinvoimaisuus lisääntyy. Hankkeen toimenpiteet edistävät kaupunkien kestävään kehitykseen ja elinkeinopolitiikkaan liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Ympäristöhyötyjä saadaan, kun alueellinen materiaalitehokkuus paranee.

Yhteystiedot:

Sini Ilmonen, Projektipäällikkö
sini.ilmonen@lsjh.fi
040 867 0139

Tuomas Alijoki, Projektikoordinaattori
tuomas.alijoki@lsjh.fi
040 867 0195

Lisätietoja:

circhubs.fi

6Aika – kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategia

Jätteiden hyödyntämisessä on rutkasti potentiaalia ja haasteita. Lue lisää #CircHubs – hankkeessa toteutetuista materiaalivirtaselvityksistä: https://t.co/kDVIE9xYuA

#kiertotalous #6Aika

Moneen kaupunkiin on jo noussut #kiertotalous-keskuksia. Mitä ne ovat, ketkä niissä toimivat, mikä on niiden rooli tulevaisuudessa?
https://t.co/KGvCtzAf2c
#6Aika

CircHubsin kehittämä TKI-toimintamalli vauhdittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukemalla toimijoiden välistä yhteistyötä. #Kiertotalous-keskus toimii yritysverkoston ja yhteistyön kehittämisalustana.
https://t.co/xdD18QepDW

EU odottaa Suomelta #kierrätys-asteen nostoa ja siihen kuntatason tavoitteita. Miten kierrätysastetta voi luotettavasti mitata? @HSY_fi, @SYKEinfo, LSJH ja @kiertokaari perehtyivät asiaan. https://t.co/9XP7KWJhE5
#kiertotalous #6Aika

"Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa". Yhdyskuntajätteen kierrätystä pitäisi kuitenkin johtaa, ja @HSY_fi, yhteistyökumppaneinaan @SYKEinfo, LSJH ja @kiertokaari, on kehitellyt tapoja mitata. https://t.co/9XP7KWJhE5
#kiertotalous #6Aika

Lisää

 

circhubs-juliste-a3