CircHubs (6aika - Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset)

Toteutusaika: 5/2017 – 9/2019

Ohjelma: Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6aika-strategia.

Verkkosivut: circhubs.fi

Hankepartnerit: Pääkoordinaattorina toimii Business Tampere Oy. Osatoteuttajina ovat Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kiertokaari Oy, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Suomen ympäristökeskus, Ekokumppanit Oy ja TTY-säätiö.

Tavoitteet: Tukea kiertotalouteen keskittyvän liiketoiminnan kehittämistä ja innovaatioiden kaupallistamista, eri alueiden vahvuuksia tukien ja niiden välisiä synergioita hyödyntäen. CircHubs pyrkii rakentamaan kaupunkien välistä kiertotalousyhteistyötä- ja verkostoa, mahdollistaen uusia kumppanuuksia.

Rahoitus: 6aika-strategiaa ja sen kiertotaloushankkeet rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Sisältö: Hankkeessa edistetään kiertotalouden ympärille kehittyvän liiketoiminnan ja sen piirissä olevien työpaikkojen määrän kasvamista. Tavoitteet saavutetaan kuutoskaupunkien alueellisia vahvuuksia ja niiden markkinaaluetta hyödyntäen, tarjoamalla työkaluja yritysten TKI-toimintaan sekä kehittämällä materiaalivirtoihin liittyvää tiedon keräämistä.

Kiertotaloushankkeen pääkohderyhmänä ovat yritykset ja kaupungit. Hankkeen toiminnot keskittyvät kiertotalouskeskuksiin, jotka ovat merkittävässä asemassa sekä uuden kiertotalousliiketoiminnan että uusien kiertotalouteen liittyvien toimintamallien luomisessa. Kiertotalouskeskuksiin sijoittuu eri kaupungeissa keskitetysti useita eri kiertotalouden toimijoita, jolloin ne toimivat alueellisina kiertotalouden ja teollisten symbioosien näyttämöinä. Hankkeessa suunnitellaan myös keskuksiin soveltuva ja kiertotalousratkaisujen näyteikkunan toimiva vierailukeskus.

Hankkeen tuloksena yritysten liiketoimintamahdollisuudet paranevat ja kaupunkien elinvoimaisuus lisääntyy. Hankkeen toimenpiteet edistävät kaupunkien kestävään kehitykseen ja elinkeinopolitiikkaan liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Ympäristöhyötyjä saadaan, kun alueellinen materiaalitehokkuus paranee.

Yhteystiedot:

Sini Ilmonen, Projektipäällikkö
sini.ilmonen@lsjh.fi
040 867 0139

Tuomas Alijoki, Projektikoordinaattori
tuomas.alijoki@lsjh.fi
040 867 0195

Lisätietoja:

circhubs.fi

6Aika – kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategia

”Auto on niin vanha että täytyy viedä Jaloselle”, sanovat #turku-laiset. Jalosella #kiertotalous on olennainen osa autovaraosabisnestä.
https://t.co/fI1Dhxkdgv

Idea on jo, mutta vetoapu kelpaisi? Tule @topinpuisto:n työpajaan kehittämään #kiertotalous-ideaasi! Tukena ammattimentorit. Parhaat ideat kokeiluun. #6Aika
https://t.co/fpEL1fv9RN

Mitä jos käymälätuotoksilla voisi kasvattaa oman ruokansa? Entä miten digi tähän liittyy? #cleantech-yrityksen pilottihanke toimii jo #Tampere'ella, kohteessa @hiedanranta.
https://t.co/YS9T45SO6d

Voisiko vesistön #fosforikuormitus helpottua näinkin: asentamalla LED-valoja järveen jään alle? #ravinteetkiertoon
https://t.co/BGuPJnyHvA

Onko yritykselläsi idea tuotteesta tai palvelusta, joka säästää resursseja ja edistää hiilineutraaliutta?
Haluaisitko kokeilla ideaa käytännössä? Hiotaan se timantiksi! Ilmoittaudu nyt @topinpuisto:n mentorointikevääseen:
https://t.co/j097sgoR9T
#6aika

Lisää

 

circhubs-juliste-a3