Mikä Topinpuisto?

Topinpuiston kiertotalouskeskus on osa verkostoa, johon sisältyy alueellisia kiertotalouskeskuksia, kohtaamispaikkoja sekä näyteikkunoita kiertotalouden toimijoille. Topinojalla toimii jo useita ympäristöalan yrityksiä, jotka haluavat yhdessä kehittää kiertotaloutta ja resurssiviisautta.

Topinpuisto mahdollistaa uudenlaisen, kiertotalouteen pohjautuvan liiketoiminnan ja ratkaisujen kehittämisen. Joustava, ketterä ja inspiroiva toimintaympäristö tarjoaa paikan, jossa kehittää tuotteiden ja palvelujen arvoketjuja sekä luoda uutta liiketoimintaa.

Topinpuiston kiertotalouskeskus tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia nopeiden kokeilujen, pilottien sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamiseen. Visiona on laajasti kiertotalouden arvoketjuja kehittävä avoin pilotti- ja yhteistyöalusta.

Topinpuiston alueen kehittäminen

Tarvittavia kaavamuutoksia ja lupa-asioita viedään eteenpäin parhaillaan. Kokonaissuunnittelussa tarkoituksena on poistaa turhat kaavarajoitteet ja tehdä Topinpuiston alueesta joustava ja yhtenäinen. Samalla suunnittelu ja keskustelut yhteistyökumppaneiden, rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa on käynnissä.

Materiaalivirtojen hallintaan luodaan tiedot ja toimijat kokoava toiminnanohjausjärjestelmä. Tuotteina ja materiaaleina hyödynnettävät materiaalivirrat tuodaan sen avulla virtuaalisesti saavutettaviksi. Virtuaalinen puisto toimii materiaaleja tarjoavien ja niitä hyödyntävien sekä T&K -toimijoiden kohtaamispaikkana. Selvitystyö erilaisista digitaalisista alustoista ja niiden mahdollisuuksista on käynnissä. Virtuaalisen Topinpuiston käyttöä päästään pilotoimaan vuonna 2018.

Uusi jätehuollon pienasiakkaita palveleva lajitteluasema rakennetaan helpottamaan asiointia ja jätteiden lajittelua. Lajitteluaseman yhteyteen nousee materiaalien käsittelyterminaali, josta jatkojalostajien tarpeiden mukaan lajitellut materiaalit ohjautuvat eteenpäin hyödyntäjille. Suunnittelu on käynnissä ja lajitteluaseman rakentamista valmistellaan vuonna 2017.

Topinpuiston kehittämistä koordinoi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kiertotalousverkoston sekä 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen kanssa. Tämän sivun tuottamista on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto (https://www.rakennerahastot.fi/)

Kiertotalouden vierailukeskus

Kestävän kuluttamisen, kiertotalouden ja resurssitehokkuuden koulutus- ja vierailukeskuksen suunnittelu lähtee liikkeelle kiertotaloustoimijoiden tarpeiden kartoituksella loppukesästä 2017. Koulutus- ja vierailukeskuskonseptia kehitetään ja pilotoidaan jo vuoden 2017 lopulla, 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen tukemana. Pilotin aikana kokeillaan erilaisia tapoja esitellä kiertotaloutta sekä tutkitaan opastuksen vaikuttavuutta.

Kiertotalouden tutkimusta ja kehitystä

Tutkimukselle ja kehitykselle tullaan luomaan hyvät ja joustavat puitteet. Hankkeet tarjoavat mahdollisuuden tehdä Topinpuistosta Tulevaisuuden kiertotalouskeskus. Toiminnan lähtökohtana on avoin suhtautuminen yhteisiin hankkeisiin tehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi.  Myös erilaiset synergia- ja yhteistyömahdollisuudet ovat tärkeässä roolissa. Topinpuiston kehittämiseen etsitään uusia yhteistyöhankkeita ja rahoituskanavia.

Jo käynnissä olevista hankkeista voi lukea lisää hanke -sivuilta.

Yhteistyöverkosto

Topinpuiston kehittämistä koordinoi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Topinpuiston kiertotalousverkostossa ovat jo mukana:

 • Bastu
 • Gasum Oy
 • Ekopartnerit Turku
 • Hub Turku ry
 • Kaivoasema Oy
 • Kiertomaa Oy
 • Kuntec Oy
 • Kuusakoski Oy
 • Smart Chemistry Park
 • SparkUp Turku
 • Turku Science Park Oy
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun kaupunki
 • Valonia
 • Varsinais-Suomen Liitto
 • Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki

Tutustu yhteistyökumppaneihin.