Topinpuisto

 

MIKÄ ON TOPINPUISTO?

Topinpuisto on kiertotaloutta kehittävä verkosto ja kiertotalouskeskus. Topinpuisto mahdollistaa uudenlaisen, kiertotalouteen pohjautuvan liiketoiminnan ja ratkaisujen kehittämisen.

Topinpuiston kiertotalouskeskus on Turun Kehätien varrella sijaitseva yritysalue. Alueen yhteistyö rakentuu materiaali-, vesi- ja energiavirtojen hyödyntämisen sekä palveluiden kehittämisen ympärille. Alueella toimii tällä hetkellä jo kuusi jäte- ja ympäristöalan yritystä.

Topinpuisto on fyysisen alueen lisäksi lukuisten yritysten ja tutkimuslaitosten verkosto, joka linkittyy osaksi valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Topinpuiston verkostoon kuuluu kiertotalouden osaajia, yrityksiä, startup-yrityksiä, yrityskiihdyttämöitä, korkeakouluja ja julkisia toimijoita. 

Topinpuiston toimijoita yhdistävät samat arvot ja visio: Topinpuisto tuo yhteen kiertotalouden osaamisen ja mahdollistaa toimijoilleen kestävän kasvun. Yhteistyö on tarvelähtöistä ja avointa. Topinpuiston verkosto toimii vastuullisesti, ympäristöä kunnioittaen ja viestii menestyksestä yhdessä.

Topinpuisto_yleisesitys_Kevat2023v1