Telaketju

Toteutusaika: Telaketju on jatkoa Tekstiili 2.0 pilottihankkeelle, ja sen tarkoituksena on koordinoida tekstiilien kierrätyksen eteenpäin vientiä valtakunnallisesti.

Verkkosivu: Telaketju.fi

Hankepartnereina toimivat kaikki halukkaat.

Rahoitus: Ympäristöministeriö myönsi tukea tekstiilien keräyksen ja lajittelun kokeiluhankkeelle. Kietotaloushanketta lisärahoittavat Jätelaitosyhdisty, Lännen tekstiilihuolto, Turun kaupunki, Ekokem ja Suomen tekstiili & muoti. Rahoitusta haetaan myös Tekesiltä poistotekstiilien hyödyntämisratkaisujen kehittämiseen. Tarkoitus on rahoittaa monien eri rinnakkaishankkeiden avulla Telaketjun eri osia kansallisesti ja paikallisesti. Ota yhteyttä, niin löydetään sinulle hankekumppani.

Sisältö: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja VTT yhdessä ovat ottaneet vetääkseen Suomeen rakennettavan poistotekstiilin keräys-, lajittelu- ja jatkojalostuskokonaisuus Telaketjun. Telaketju on monitahoinen kokonaisuus, jossa tarvitaan monia eri toimijoita. Mukana on niin poistotekstiilin jalostajia, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, keräystä ja esiprosessointia sekä automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja ja yrityksiä. Yhteistyö sosiaalistatyötä järjestävien työkeskuksien, jätelaitoksien, hyväntekeväisyysjärjestöjen, yrittäjien ja kaupunkien välillä on ensi arvoisen tärkeää.

Telaketju -hankekokonaisuuden tavoitteena on edistää tekstiilijätteen ja muun poistotekstiilin hyödyntämistä Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan panostuksia sekä keräykseen ja lajitteluun että lajitellun materiaalin jatkojalostukseen ja tuotekehitykseen. Siksi olemme kutsuneet suuren joukon erilaisia toimijoita yhteistyöhön arvoverkoston eri osista rakentamaan Telaketjua. Telaketju toimii sateenvarjona erilaisille hankkeille ja tarjoaa verkostoitumismahdollisuuden ja tiedonjakokanavan eri toimijoiden ja hankkeiden välillä.

Telaketju-kokonaisuuden lähtökohtia ovat:

  • etusijajärjestyksen toteutuminen tekstiilien hyödyntämisessä
  • työllistävä vaikutus ja uuden liiketoiminnan syntyminen Suomeen
  • avoimuus ja tekstiilijätteen hyödyntämisen vahvistaminen kotimaassa

Telaketjun käynnistysvaiheen isoimmat toimet ovat keräyksen ja lajittelun toimintoihin keskittyvä kokeiluhanke, jota koordinoi Lounais-Suomen Jätehuolto ja johon on saatu rahoitusta muun muassa Ympäristöministeriöltä. Sen rinnalle on valmisteilla yrityksien tarpeisiin prosessien, liiketoiminnan ja tuotekehityksen hankekokonaisuus, jota koordinoi VTT ja johon rahoitusta haetaan Tekesistä. Muut käynnissä olevat sekä uudet tekstiilikierrätystä edistävät hankkeet pyritään linkittämään Telaketju -sateenvarjon alle vähintäänkin tiedonvaihdon tasolla, mutta mieluiten konkreettisempana yhteistyönä.

Ekosysteemi

Keräyksen ja lajittelun kokeiluhankkeen tavoitteena on kehittää Suomeen kattava poistotekstiilin keräys- ja lajittelujärjestelmä sekä nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta tehostamalla poistotekstiilin prosessointia kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten. Alueellisten kokeilujen avulla pyritään löytämään parhaat ratkaisut Telaketjun eri vaiheisiin keskittyen tekstiilijätteen keräämiseen, lajitteluun ja prosessointiin.

Kokeiluhanke vastaa olennaisiin poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun liittyviin haasteisiin ja tukee hyvien käytäntöjen käyttöönottoa ja niiden levittämistä  valtakunnallisesti. Tavoitteena on, että kehitettävien ratkaisujen myötä Suomi saa vientituotteiksi niin kierrätyksen kokonaiskonseptin kuin suomalaista teknologiaa ja robotiikkaa sekä uusia lopputuotteita ja tekstiiliraaka-aineita.

Telaketjun Tekes-rahoitusta hakevan T&K-hankkeen painopisteenä ovat arvoketjun eri vaiheiden prosessien kehittäminen sekä uusien hyödyntäjien ja hyödyntämistapojen löytäminen erilaisille tekstiilijakeille. Osallistuvien yrityksien yhteisenä tavoitteena on edesauttaa tekstiilien kiertoa ja tuottaa samalla lisäarvoa omaan toimintaan tai luoda kokonaan uutta liiketoimintaa.

Tavoitellut liiketoimintamahdollisuudet perustuvat pääasiassa tekstiilien materiaalikierrätyksen eri vaiheisiin ja kiertotalouden palveluliiketoimintakonsepteihin. Telaketjun Tekes-hanke koostuu yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä niitä tukemaan suunnitelluista julkisesta hankkeesta, jossa tutkimuspartnereina ovat VTT sekä Turun ja Lahden ammattikorkeakoulut.

Yhteystiedot:

Sini Ilmonen, Kiertotalousasiantuntija
sini.ilmonen(at)lsjh.fi
040 867 0139

Henna Knuutila, Projektipäällikkö
henna.knuutila(at)turkuamk.fi
040 355 0827

Inka Mäkiö, Poistotekstiiliasiantuntija
inka.makio(at)turkuamk.fi
040 549 1552

Pirjo Heikkila
pirjo.heikkila@vtt.fi
040 689 1443

Lisätietoa:

Telaketju.fi
www.poistotekstiili.turkuamk.fi/telaketju/ 

Tilaa poistotekstiiliä! 
Poistotekstiilitilaus.

Aiheeseen liittyvät