Tervetuloa TOPINPUISTOON

Topinpuisto on kiertotalouden arvoketjuja kehittävä yhteistyöverkosto ja kiertotalouskeskus. Topinpuistossa kiertotalouden periaatteita muutetaan käytännöiksi: tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä, siten että sekä arvo että materiaalit pysyvät kierrossa. Topinpuisto tarjoaa alustan, jonka kautta eri uusiomateriaalien hyödyntäminen, jatkojalostaminen ja arvon nostaminen saa uutta virtaa yhteistyöstä.

Topinpuisto tulee toimimaan kiertotalousratkaisujen ja -mallien näyteikkunana sekä kiertotalouden ja kestävän kuluttamisen koulutuskeskuksena. Topinpuisto on myös virtuaalinen kohtauspaikka, jossa on mahdollista löytää yhteistyökumppaneita, kehittää ideoita alan ammattilaisten kanssa tai löytää hyödyntäjiä uusille ratkaisuille ja materiaaleille.

Topinpuisto mukana kartoittamassa uusia kierrätysratkaisuja tarvitsevia materiaaleja

Kuutoskaupungit ovat tunnistaneet tärkeimmät kierrätysratkaisuja tarvitsevat materiaalit tekemässään selvityksessä. Lue lisää uutisista.

Varsinais-Suomi matkalla kiertotalouteen

Varsinais-Suomelle laadittiin kiertotalouden tiekartta, jossa linjattiin maakunnan nykytilaa ja seuraavia askelia kiertotalouden tiellä. Tiekartta itsessään ei alueen toimintaa kehitä vaan se toimii tukityökaluna ja toimenpideohjelmana.

Polttokelpoinen jäte varastoon kallion suojaan

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy rakentaa Topinojan jätekeskukseen varastoa polttokelpoiselle jätteelle. Välivarastotilaa on louhittu alueen lounaisosassa olevaan kallioon. Kallioseinät rajaavat aluetta kolmesta suunnasta muodostaen näköesteen ja auttaen jätteiden varastointiin liittyvien ympäristöhaittojen torjunnassa. Lue lisää uutisista.