JÄTEVESILIETTEIDEN KIERTOTALOUTEEN ETSITÄÄN UUSIA KEINOJA

LSJH ja TTY järjestävät lietteiden kiertotalouteen uusia ideoita ja ratkaisuja etsivän työpajapäivän Turun vierailu- ja innovaatiokeskus Joen Cave-teatterissa 1. marraskuuta klo 13.00–16.30. Työpajapäivä järjestetään osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen sarjaa, jossa etsitään parhaita ideoita uusia kierrätysratkaisuja tarvitseville jätevirroille.

TOPINPUISTOSTA POIKKEUKSELLISEN KIINNOSTAVA KUMPPANI

“Topinpuiston yhteisen strategiatyön fokus on kahtalainen: löytää merkitystä sekä Topinpuiston kiertotalouskeskukselle että sen osaajaverkostolle. Työssä tunnistetaan nykyisten kumppaneiden etuja ja tulevaisuuden kumppaneiden tarpeita. Tuloksena on Topinpuiston yhteinen ja jaettu arvolupaus” kirjoittaa Gaia Consulting Oy:n liiketoimintajohtaja Mari Saario.

KIERRÄTYSKELVOTON JÄTE VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ ENERGIANA

“Kiertotalous kaipaa ratkaisua jätteille ja materiaaleille, jotka eivät sovellu enää raaka-aineeksi. Mikään materiaali ei kestä ikuisesti. Kun materiaalien ominaisuudet eivät enää riitä uusiokäyttöön, ovat ne vielä usein hyvää polttoainetta” kirjoittaa Lounavoima Oy:n toimitusjohtajan Petri Onikki.