TOPINPUISTOSTA POIKKEUKSELLISEN KIINNOSTAVA KUMPPANI

“Topinpuiston yhteisen strategiatyön fokus on kahtalainen: löytää merkitystä sekä Topinpuiston kiertotalouskeskukselle että sen osaajaverkostolle. Työssä tunnistetaan nykyisten kumppaneiden etuja ja tulevaisuuden kumppaneiden tarpeita. Tuloksena on Topinpuiston yhteinen ja jaettu arvolupaus” kirjoittaa Gaia Consulting Oy:n liiketoimintajohtaja Mari Saario.

KIERRÄTYSKELVOTON JÄTE VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ ENERGIANA

“Kiertotalous kaipaa ratkaisua jätteille ja materiaaleille, jotka eivät sovellu enää raaka-aineeksi. Mikään materiaali ei kestä ikuisesti. Kun materiaalien ominaisuudet eivät enää riitä uusiokäyttöön, ovat ne vielä usein hyvää polttoainetta” kirjoittaa Lounavoima Oy:n toimitusjohtajan Petri Onikki.

KIERTOTALOUDEN RATKAISUT OVAT KASVAVA OSA TURUN SEUDUN TOIMINTAKULTTUURIA

Turku ja koko Lounais-Suomi ovat kiertotalouden edelläkävijöitä. Alueella panostetaan vahvasti energiauudistukseen, älykkääseen liikkumiseen ja digitalisaatioon sekä alueellisiin arvoketjuihin esimerkiksi elintarviketuotannossa, kemian alalla ja meriteollisuudessa.