Bastu kuudennen aallon talouden ja alustatalouden mahdollistaja.

Ekopartnerit Turku Oy:n tavoitteena on ohjata yritystoiminnan jätteet hyötykäyttöön ja minimoida jätteiden loppusijoittaminen.

Gasum Oy on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä.

HUB Turku on kohtauspaikka eri alojen toimijoille ja opiskelijoille. Haluamme tuoda huipputyyppejä yhteen saman katon alle innovatiiviseen coworking- ja makerspace -tilaan.

Kaivoasema Oy vastaanottaa ja käsittelee hiekanerotuskaivojen, rasvaerotuskaivojen, öljyerotuskaivojen ja sadevesikaivojen lietteet Turun alueelta ja lähikunnista.

Kiertomaan tehtävänä on kehittää alueellista maa-ainesten hyötykäyttöä.

Kuntec Oy valmistaa multa-asemallaan kaupungin puistojen ja metsien lehdistä ja risuista laadukasta multaa ja haketta.

Kuusakoski Oy on pohjoisen Euroopan johtava teollisia kierrätyspalveluja tarjoava yritys.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tavoitteena on tehostaa materiaalien uudelleenkäyttöä, materiaalivirtojen tehokkaampaa tunnistamista sekä uusien tuotteiden, palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen kehittymistä.

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.

Turku Science Park Oy:n tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin.

Smart Chemistry Parkin yritysten ydinosaaminen on kemia ja sen eri osa-alueet.

Turku on vireä Itämeren alueen kasvukeskus, jossa on monipuolinen elinkeinorakenne sekä korkealuokkainen koulutus-, palvelu- ja kulttuuritarjonta.

Varsinais-Suomen liiton ja Valonian tavoitteena on rakentaa Varsinais-Suomesta kiertotalouden edelläkävijämaakunta.