Mikä Topinpuisto?

Topinpuiston tuleva kiertotalouskeskus on osa verkostoa, johon sisältyy alueellisia kiertotalouskeskuksia, kohtaamispaikkoja sekä näyteikkunoita kiertotalouden toimijoille. Topinojalla toimii jo useita ympäristöalan yrityksiä, jotka haluavat yhdessä kehittää kiertotaloutta ja resurssiviisautta.

Topinpuiston visiona on laajasti kiertotalouden arvoketjuja kehittävä avoin pilotti- ja yhteistyöalusta. Suomen valtakunnallisena tavoitteena on nousta kiertotalouden kärkimaaksi. Topinpuisto tukee tätä tavoitetta. Topinpuiston kehittämistä koordinoi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Tulevaisuuden Topinpuisto


Yhteistyöverkosto

Topinpuiston kiertotalousverkostossa ovat jo mukana Lounais-Suomen Jätehuolto, Turun AMK, Ekopartnerit Turku, Gasum, Kaivoasema, Kuntec, Kuusakoski Turun palvelupiste, Smart Chemistry Park ja Turku Science Park, Kiertomaa, Valonia, Varsinais-Suomen Liitto, Turun kaupunki, Hub Turku, Bastu ja SparkUp.

Tutustu yhteistyökumppaneihin.

 

Topinpuiston kehittämisen askelmerkit

Tarvittavia kaavamuutoksia ja lupa-asioita viedään eteenpäin parhaillaan. Kokonaissuunnittelussa tarkoituksena on poistaa turhat kaavarajoitteet ja tehdä Topinpuiston alueesta joustava ja yhtenäinen. Samalla suunnittelu ja keskustelut yhteistyökumppaneiden, rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa on käynnissä.

Materiaalivirtojen hallintaan luodaan tiedot ja toimijat kokoava toiminnanohjausjärjestelmä. Tuotteina ja materiaaleina hyödynnettävät materiaalivirrat tuodaan sen avulla virtuaalisesti saavutettaviksi. Virtuaalinen puisto toimii materiaaleja tarjoavien ja niitä hyödyntävien sekä T&K -toimijoiden kohtaamispaikkana. Selvitystyö erilaisista digitaalisistaalustoista ja niiden mahdollisuuksista on käynnissä. Virtuaalipuiston käyttöä päästään pilotoimaan vuonna 2018.


Uusi lajitteluasema ja vierailukeskus

Uusi jätehuollon pienasiakkaita palveleva lajitteluasema rakennetaan helpottamaan asiointia ja jätteiden lajittelua. Lajitteluaseman yhteyteen nousee materiaalien käsittelyterminaali, josta jatkojalostajien tarpeiden mukaan lajitellut materiaalit ohjautuvat eteenpäin hyödyntäjille. Suunnittelu on käynnissä ja lajitteluaseman rakentamista valmistellaan vuonna 2017.

Lounais-Suomen alueen kestävän kuluttamisen, kiertotalouden ja resurssitehokkuuden koulutus- ja vierailukeskuksen suunnittelu lähtee liikkeelle kiertotaloustoimijoiden tarpeiden kartoituksella loppukesästä 2017. Koulutus- ja vierailukeskuskonseptia kehitetään ja pilotoidaan jo vuoden 2017 lopulla, 6aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen tukemana. Pilotin aikana kokeillaan erilaisia tapoja esitellä kiertotaloutta sekä tutkitaan opastuksen vaikuttavuutta.

Topinpuiston kehittämiseen etsitään rahoituskanavia ja yhteistyöhankkeita. Käynnissä olevista hankkeista voi lukea lisää hanke -sivuilta.